Четверта Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології на транспорті (MINTT-2012)"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Ініціатори:

 1. Херсонський державний морський інститут
 2. Херсонський національний технічний університет
 3. Національний технічний університет України “КПІ”
 4. Національний авіаційний університет
 5. Одеська національна морська академія
 6. Севастопольський національний технічний університет
 7. Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут ім. П.С. Нахімова
 8. охідна компанія "Marlow Navigation"

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій на транспорті.

Тематика конференції:

 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
 • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
 • інтегровані комплекси транспортних засобів;
 • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
 • проблеми надійності та енергозбереження;
 • захист довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі технології.

Під час проведення конференції планується вирішення наступних питань:

 1. обговорення нових наукових і практичних результатів застосування сучасних інформаційних технологій на транспорті;
 2. обмін ідеями та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень;
 3. встановлення та розвиток нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами та підприємствами;
 4. залучення молодих науковців до розробки найбільш актуальних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі.

Важливі дати:

2 квітня 2012: подання тез доповідей
9 квітня 2012: подання повних текстів статей
23 квітня 2012: сплата оргвнеску
1 травня 2012: повідомлення про включення доповіді до програми конференції та надсилання запрошень учасникам
29 травня 2012: реєстрація учасників

http://www.kmi.kherson.ua/nauka/konf/mintt/2012/