4-та Міжнародна науково-практична конференція “Структурна релаксація у твердих тілах“

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кінцева дата подання матеріалів: 31.03.12

Тематика конференції:

  1. Релаксаційні явища у металах і сплавах
  2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери,
  3. наноструктурні і аморфні матеріали
  4. Структурна релаксація у напiвпровідниках і діелектриках
  5. Розсіювання енергії конструкційними матеріалами.

Планується публікація тез конференції до її початку і випуск матеріалів конференції у журналах “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials”.

Адреса: ВДПУ, Оргкомітет ICSRS-4 вул. Острозького, 32, Вінниця, 21100

E-mail: mozgovyj@yandex.ru, mozgov@svitonline.com, konakova@isp.kiev.ua, palval@ilt.kharkov.ua

Вартість участі, проживання та харчування: Оргвнесок: 35 € (аспіранти, студенти – 25 €) або гривневий еквівалент.

Вимоги до оформлення тез і матеріалів:
Тези обсягом до двох друкованих сторінок формату А4 повинні бути набрані в редакторі "Мiсrоsоft Word" (шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 12 пт, інтервал між рядками - одинарний). Назву необхідно подати прописними буквами по центру рядка. Далі через інтервал - прізвище(а) та ініціали автора(ів), організація, місто, країна. Перед текстом тез слід пропустити ще один рядок. Допускається наявність малюнків і таблиць, які мають бути розташовані в тексті безпосередньо після посилань на них. До тез необхідно прикласти Анкету учасника конференції.

Анкета учасника конференції:
Назва доповіді
Автори доповіді
Номер секції
Категорія доповіді (усна, стендова)
Заклад, місто (для кожного автора)
Автори (П.І.П. повністю, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказати доповідача)
Адреса для листування, телефон, електронна адреса
Текст статті до матеріалів конференції об’ємом до 6 сторінок оформляти згідно з вимогами редакцій журналів “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials” (дивись сайти редакцій: http://www.isc.kharkov.com/journal/; www.imp.kiev.ua/?a=publishing).

Заявку на участь, тези доповідей і матеріали направляти:
1. Електронною поштою за адресою: mozgovyj@yandex.ru або mozgov@svitonline.com

2. Статті до матеріалів конференції бажано присилати попередньо для прискорення публікації в журналах, або, в крайньому випадку, віддати безпосередньо при реєстрації на конференції (електронний варіант обов’язковий).

Інформація для учасників:
Планується проведення пленарних засідань і робота секцій відповідно до тематики конференції, а також цікаві екскурсії.

Контрольні дати:
Заявка на участь - до 1 квітня 2012 року
Тези доповідей - до 20 квітня 2012 року
Реєстрація і розміщення учасників - 28 і 29 травня 2012 року

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська

Доповідачам будуть надані необхідні технічні засоби.