10-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна виступають ініціаторами 10-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" з метою об'єднання зусиль учених, викладачів, підприємців, промисловців і громадських діячів для вирішення сучасних проблем науки і освіти, проблем їх інтеграції і розвитку, посилення їх ролі в процесах демократизації суспільства. Конференція присвячена :65-й річниці Великої Перемоги.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Конференція зареєстрована як міжнародна. Свідоцтво УкрІНТЕІ №49 від 22 лютого 2004 р.
У рамках конференції плануються:
[b]Секції:[/b]
[b]1. Сучасні проблеми науки:[/b]

1) методологія та історія науки;
2) фундаментальні та прикладні дослідження в області фізико-математичних та хімічних наук;
3) дослідження в області технічних наук; проблеми інтеграції наукових досліджень, техніки, виробництва;
4) дослідження в області соціології, економіки, екології;
5) географія, геологія та охорона навколишнього середовища;
6) фундаментальні та прикладні дослідження в області біології, медицини і фармакології;
7) аграрні науки і біотехнології на сучасному етапі;
8) юридичні науки на сучасному етапі;
9) дослідження в області курортології, рекреації і туризму;
10) особливості розвитку гуманітарних наук на сучасному етапі;
11) сучасні проблеми мистецтвознавства і культурології;
12) інновації, комерціалізація наукових досліджень, оцінка ефективності наукових досліджень, захист інтелектуальної власності;
13) проблеми міждисциплінарних досліджень.

[b] 2. Сучасні проблеми освіти:[/b]

1) Інтеграція знань і сучасна освіта;
2) проблема підготовки наукових кадрів;
3) вища освіта на сучасному етапі: проблеми, концепції, перспективи;
4) методичне і технічне забезпечення навчального процесу;
5) проблеми середньої спеціальної і професійно-технічної освіти;
6) проблеми безперервності і багаторівневості в освіті;
7) особливості технічної, природничої, екологічної та гуманітарної освіти;
8) проблеми і перспективи післядипломної освіти;
9) досвід і перспективи дистанційного навчання;
10) регіональні особливості в освіті;
11) виховання як складова частина освіти;

[b] 3. Проблеми інтеграції науки та освіти в сучасних умовах: [/b]
1) проблеми інтеграції науки та освіти в процесі формування та реалізації стратегії розвитку території;
2) проблеми створення єдиних науково-освітніх комплексів;
3) нормативно-правові аспекти нових форм співробітництва наукових і освітніх закладів;
4) форми участі вчених у навчальному процесі і викладачів у наукових дослідженнях;
5) організація наукової праці студентів і школярів.

[b] 4. Інформаційні системи і технології в науці, освіті та просвітництві:
[/b]
1) інформаційно-управляючі та експертні системи;
2) INTERNET-технології в науці та освіті;
3) імітаційне моделювання;
4) комп'ютерні навчальні програми;
5) медико-психологічні аспекти використання комп'ютерних технологій у науці та освіті.

[b] 5. Проблеми просвітницької діяльності як складової частини системи науки, освіти і виховання:[/b]

1) питання популяризації досягнень науки;
2) роль діячів науки та освіти в просвітництві суспільства;
3) проблеми бібліотек, архівів і музеїв як основи просвітницької діяльності та самоосвіти;
4) популяризація знань про культуру та історію свого краю – основа патріотичного виховання;
5) роль ЗМІ у вирішенні проблем просвітництва;
6) проблеми формування правової, екологічної і валеологічної культури;

[b] 6. Проблеми сім'ї, материнства і дитинства на сучасному етапі.
7. Роль громадських організацій у вирішенні проблем науки та освіти.
8. Круглі столи: [/b]
1) Гендерний аспект у науці та освіті;
2) Проблеми екологічної освіти;
3) Теоретичні основи економіки знань;
4) Роль і місце математичного моделювання в науках про людину;
5) Глобальний кризис і поворот до нового укладу;
6) День Перемоги – вчорашні подвиги, сьогоднішні перспективи.

Для участі в конференції необхідно надати в Оргкомітет електронною поштою
(кому - konf-nauka@univer.kharkov.ua, копія: Katya_Burtseva@mail.ru , nadezhdadg@yandex.ru
тема – "НАУКА10 от П.І.П.")
[list][*] до 27 березня 2010р. заявку на участь у конференції на кожного учасника конференції (автора або співавтора тез) за формою, що додається;
[*] до 1 квітня 2010р. текст тез доповіді (2 повні сторінки!), оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;
[*] до 1 квітня 2010р. анотації доповіді (на російській, українській, англійській мовах), оформлені відповідно до нижчеподаних вимог;[/list]
Після інформації про прийом перерахованих вище документів перевести на рахунок УАЖНО добровільні внески на проведення конференції (оргвнесок) і вислати на адресу оргкомітету:
[list][*] відскановану копію документа про перерахування добровільних внесків на проведення конференції електронною поштою. (Розмір відсканованого файлу не повинен перевищувати 500 кілобайт)[/list]
Добровільний внесок (оргвнесок) містить у собі витрати на організацію і проведення конференції, у тому числі видання матеріалів конференції. Сума внеску складає 195 грн. (для членів УАЖНО, що здали внесок члена УАЖНО за 2009 р.- 160 грн.), для студентів - 150грн. (студентів-членів УАЖНО, що здали внесок члена УАЖНО в 2009 р. – 120 грн.).

Розсилання матеріалів учасникам, що за будь-яких причин не змогли взяти безпосередню участь у конференції, буде проводитися протягом двох місяців після закінчення конференції за особистою заявкою учасника, присланою електронною поштою за умови додаткового переказу добровільних внесків у розмірі (15 грн. для пересилання по Україні, 85 грн.- по країнах СНД і 95 грн. – по дальньому Зарубіжжю)
Для участі в конкурсі студентських наукових робіт необхідно надати в Оргкомітет електронною поштою
[list][*] до 27 березня 2010р. заявку на участь у конференції, оформлену за формою, що додається;
[*] до 1 квітня 2010р. заявку на участь у конкурсі студентських наукових праць, оформлену за формою, що додається;
[*] до 1 квітня 2010р. текст тез доповіді (2 повні сторінки!) для публікації в збірнику тез;
[*] до 1 квітня 2010р. текст наукової роботи (доповідь), обсягом до 10 сторінок, оформлений відповідно до вимог оформлення тез;
[*] до 1 квітня 2010р. анотації доповіді (на російській, українській, англійській мовах), оформлені відповідно до нижчеподаних вимог;[/list]
Після інформації про прийом перерахованих вище документів перерахувати на рахунок УАЖНО добровільні внески на проведення конференції (оргвзнесок) і вислати на адресу оргкомітету:
[list][*] відскановану копію документа про перерахування добровільних внесків на проведення конференції електронною поштою. [/list]
(Розмір відсканованого файлу не повинен перевищувати 500 кілобайт)

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 10Укр.doc163.5 КБ