Cпрощуємо написання рукопису дисертації

Розділ: 

Процес написання дисертації супроводжується частими перегруповуваннями фрагментів рукопису, зміною їх порядку, доповненнями новими фрагментами. Якщо писати дисертацію "в лоб" без допоміжних засобів, то неминуче виникають проблеми з нумераціями елементів (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та посиланнями на них.

Для цього створено шаблон ThesisPaper (стара версія - Thesis New), який власне призначений для спрощеного написання таких документів як рукопис дисертації. Основні зручності шаблону полягають в автоматизованій організації нумерації елементів дисертації (рисунків, таблиць, формул, означень тощо) та організації посилань на них (в тому числі на літературні джерела). Використання автоматизованого нумерування елементів гарантує коректний порядок їх нумерації в межах всього документа, а також забезпечує правильність вказівників на ці елементи. Шабон містить в собі пояснення до використання, які написані з використанням можливостей цього шаблону, а тому служать наочним прикладом “правильного” написання рукопису дисертації. Для інсталяції шаблону ThesisPaper необхідно його (файли PaperBase.dot, ThesisPaper.dot, ThesisPaperHelp.doc) скопіювати у папку шаблонів користувача або шаблонів спільної групової робот. Шабон містить спеціальні панелі інструментів, за допомогою яких змінюються установки документа, встановлюються необхідні стилі, додаються нумерації елементів та викликаються діалогові вікна створення посилань. Весь документ структурується і форматується за допомогою стилів. Частина стилів є стандартною для документів MS Word:

 • List Number, List Bullet (Нумерований список, Ненумерований список)
 • Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3)
 • Normal (Звичайний текст)
Крім того у шаблон додано спеціальні стилі:
 • Literature (Список літератури)
 • Equation, Equation Comment (Формула, Коментар до формули)
 • Figure, Figure Name (Рисунок, Назва рисунка)
 • Table Name, Table Header, Table Body (Назва таблиці, Рядок-заголовок таблиці, Вміст таблиці)
 • Definition, Theorem, Example (Означення, Теорема, Приклад)
 • No Number Heading 1,2,3 (Ненумерований заголовок 1,2,3)
Шаблон містить автоматизовані засоби нумерації елементів та створення посилань на них. Нумерація рисунків та таблиць вставляється на початок окремого рядка, де має бути відповідний підпис (назва). Нумерація означень, теорем і прикладів вставляється на початку відповідних абзаців. Нумерація формул вставляється в кінці формули. Нумерація літератури може здійснюватися одночасно для декількох джерел. Якщо елемент пронумерований засобами шаблона, то на нього автоматично можна робити посилання викликом відповідного діалогового вікна. Посилання можна робити на один або декілька елементів. Між посиланнями та пронумерованими елементами існує навігація. Якщо рука достатньо “набита” до написання дисертацій і мишка лише сповільнює цей процес, то доцільно користуватися “гарячими” клавішами шаблону. Кожна комбінація стосується одного з елементів шаблона (література, формула, рисунок, таблиця, означення, теорема, приклад) та однієї з наступних дій:
 • Встановлення необхідного стилю
 • Вставка нумерації елемента
 • Створення посилання на елемент
Скачати шаблон можна тут: http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis_2

P.S.

Цим повідомленням в першу чергу я орієнтувався на молодих дослідників, яких в теперішній час навіть найменша незручність може відлякати писати дисертацію. Тому вибраний розділ - поради молодим дослідникам.
Але звичайно використання пропонованого шаблону не має вікових обмежень:).
Львів, який ми бачимо щодня - Фотожурнал Львова

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Дуже хороша річ

Дане рішення є дуже хорошим та корисним для авторів наукових робіт. Один, що правда, досить суттєвий нюанс. Ефективне використання даного засобу можливе, якщо людина ефективно володіє MS Word, зокрема користає стилями, знає що таке автонумерація по стилю, перехресні посилання, макроси.

Налаштування

Шаблон можна легко переробити для інших документів (особливо це може бути корисним для написання наукових статей). Для цього достатньо зробити його копію з іншою назвою, і перевизначити основні стилі: Normal (Звичайний текст), Heading 1,2,3 (Заголовок 1,2,3). Інші стилі унаслідують найбільш важливі характеристики (шрифт, розмір шрифта, міжрядковий інтервал тощо).

Львів, який ми бачимо щодня - Фотожурнал Львова

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Нова версія шаблону 1.1

Вийшла нова версія шаблону - 1.1. Порівняно з попередньою зміни такі:
- Виправлено стилі Заголовок 1, 2, 3, ... - після нумерації перед власне заголовком додано крапку.
- Додано функцію форматування джерела літератури відповідно до вимог оформлення бібліографічних джерел.

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Нові версії шаблону 1.2 і 1.3

Вийшла нова версія шаблону - 1.3. Вона включає виправлення попередньої версії 1.2:
1) Виправлено помилку з гарячою клавішею створення посилання на літературу (вона не спрацьовувала).
2) Додано гарячу клавішу для форматування джерела літератури.
3) Змінено властивості стиля TableName для підписів до таблиць. Тепер підпис до таблиці можна робити у двох рядках (як у вимогах ВАКу). На початку назви треба ввести два символи табуляції, що розміщує номер таблиці справа рядка. Далі необхідно ввести м’який перенос (клавіша [Shift]+[Enter]) та один символ табуляції для введення назви таблиці, яка буде розташовуватися по центру рядка.
Порівняно з версією 1.2 виправлення стосуються лише форматування джерел літератури:
4) При відкриванні діалогового вікна форматування джерела літератури поле Повного списку авторів не очищалося.
5) Перед косими рисками, що відділяють поля Повного списку авторів і Назви видання, вилучено непотрібні крапки.
6) Під час формування результату усі подвійні крапки '..' замінюються на одинарні '.'.

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

Нова версія шаблону 2.0

В процесі роботи над черговими дисертаціями (моєю та моїх колег), а також підручниками і посібниками було відмічено, що функціонально автоматизація написання рукописів є подібною (якщо не ідентичною) для різних видів робіт. Це приводить до необхідності відділити функції автоматизації (здійснення нумерацій та посилань на джерела) від оформлення (набору стилів). Власне недоліком шаблону Thesis New (попередня версія 1.3 - http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis) було поєднання функцій автоматизації і оформлення, що при його пристосуванні до написання іншого виду робіт ніж дисертація приводило до небажаного тиражування і модифікації інтерфейсів та програмного коду.

ThesisPaper - нова версія (2.0 - http://pzhe.net/ua/office/dot_thesis_2) шаблону для написання рукописів дисертацій, книг, статей тощо, яка забезпечує усі функціональні можливості шаблону Thesis New (версії 1.3). Тобто перехід від шаблону Thesis New на ThesisPaper є "безболісним" - принципи роботи, "гарачі клавіші" і "старі" налаштування збережено. Більшість змін зроблено "всередині" шаблону (тобто в його архітектурі і програмному коді), які у першу чергу важливі для розширених можливостей щодо налаштування та розробки нових шаблонів інших видів робіт.

Версія 2.0 шаблону містить такі файли:

* PaperBase.dot – базовий шаблон, який необхідний для роботи шаблону ThesisPaper – він містить набір функціональних можливостей та інтерфейсів щодо автоматизованого нумерування та форматування елементів, а також створення посилань на них. Цей шаблон може використовуватися декільком шаблонами користувача.
* ThesisPaper.dot – шаблон користувача, на основі якого необхідно створювати рукопис дисертації – він містить набір стилів, визначень гарячих клавіш та звернень до інтерфейсів базового шаблону PaperBase. За аналогією до цього шаблону можна створити інші шаблони (наприклад, для написання підручників, посібників, методичок тощо).
* ThesisPaperHelp.doc – текст пояснень до використання шаблону ThesisPaper. Якщо цей файл існує у тій же папці, що файл ThesisPaper.dot, то текст пояснень буде завантажуватися в кінець нового документа, створеного на основі шаблону ThesisPaper.

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]