Атестовані доктори - перспективне нововведення

Розділ: 

У концепції розвитку наукової сфери України передбачено введення наукового ступеня атестованого доктора (на зміну нині існуючому доктору наук).
Окрім зміни назви, пропонується також і суттєва зміна правил присудження цього звання. Зокрема, присуджувати його повинні за науковий доробок, а не за дисертаційну роботу.
Які ваші думки з цього приводу? Як має виглядати цей доробок? Чи немає тут небезпеки обмеження можливості молодим вченим отримання такого ступеня?

Re: Атестовані доктори - перспективне нововведення

Знайомлячись із системами присудження наукових ступенів різних країн, виписуючи бюллетені
ВАК бувшого Союзу, я запам'ятав, що в Англії ступінь доктора наук присуджувавсь за
науковий доробок вченого. Якщо б на Україні був впроваджений такий порядок, це б в
значній мірі полегшило б шлях подолання бюрократичних перепон. На мій погляд,високий
науковий ступінь доктора наук можна присуджувати на основі порівняння наукових шкіл
претендента і його опонентів. Але, якщо в опонентів немає навіть наукової концепції
роботи наукової школи, немає наукового напрямку, а в їх руках зконцентрований весь
ресурс влади в тому чи іншому навчальному закладі, то про об'ктивне вирішення цієї проблеми не може бути і мови. Тому, я пропоную цю проблему вирішувати на спеціально
створеному Інтернет-Форумі з залученням активних, діяльних і не корумпованих наукових
кадрів високої кваліфікації.
Традиційно, у нас була двохступенева система атестації наукових кадрів. На мою думку, її
слід залишити. Якби не було двохступеневої системи, можливо і в мене не було б опубліковано біля 250 наукових і науково-методичних праць, в мене не було б створено
3х наукових шкіл (адже за одну знищену наукову школу, я створив ще дві, тому що такий вже
у нас українців характер).
Хоча Болонська система передбачує лише одноступеневу систему атестації, але враховуючи
наш український характер і нашу українську наукову бюрократію, нам потрібна неодмінно
двохступенева система атестації.
Р.М.Літнарович

Re: Атестовані доктори - перспективне нововведення

Я справді проникся думкою шановного Р.М. Літнаровича.
Проте, особисто моя позиція - позбутися двоступеневої системи атестації є доцільним (переважно з огляду на уніфікацією з європростором). Але це повинно відбутися одночасно з висуванням сурових вимог до якості кваліфікаційного наукового дослідження (не нижче, ніж нині для докторської дисертації). Справді, як вже вище запропоновано, доцільним є забезпечення більших, ніж зараз, ПРОЗОРОСТІ оцінювання якості дисертації та справжньої ПУБЛІЧНОСТІ її обговорення...
А щодо введення ступеня "атестованого доктора" - це попахує простим формалізмом до євроінтеграції (якщо ми ще взагалі про неї говоримо), так само як це стається поки що взагалі із впровадженням Болонської системи в нашій країні.
Є ж безліч інших загальновизнаних "регалій" - різні рівні членства у наукових академіях, різні наукові та фахові звання (на кшталт "Заслуженого діяча ... України", тощо, Тобто, українському менталітетові є де розгулятися ;)