Технічні науки

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №11 - Рішення поліваріантних задач у хімічній технології

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №9 - Електромеханічне та електричне перетворення енергії

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні

Каталог Научных статей НТУ ХПИ

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №5 - Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні

Сторінки

Підписатися на RSS - Технічні науки