Технічні науки

МОДЕЛЬ ПУНКТУ GPS СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Галузь: 

УДК 51-7:519.87
Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень . Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009, -104 с.
Вперше отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супутників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостереження і похибкою годинника приймача.
Вперше автором розроблена формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Вперше формулюється і доказується теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Вперше розроблена методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.
Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ.
Зміст Стор.
Передмова ……………………………………………….5
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ
Історія виникнення GPS…………………………………….…….6
Загальний принцип роботи……………………………………….7
Структура системи…………………………………………….…..8

Міжнародна наукова конференція - MegaLing'2010

Галузь: 

У центрі уваги конференції – когнітивна лінгвістика, корпусні технології у мовознавстві, комп’ютерні перекладачі і словники, лінгвістичні аспекти штучного інтелекту та інформаційного пошуку, лінгвістика інтернету, інформаційно-комунікативні технології в освіті, науці та бізнесі, лінгвістична експертиза, соціо- та психолінгвістика, філософія мови і ноосферологія.

Соціолект підлітків

Соціолект підлітків формується під впливом соціокультурних факторів (кіно- та шоу-бізнесу, ЗМІ, новітніх технологій соціальної комунікації, музичної субкультури, сленгу афроамериканців тощо) на базі соціально-психологічної спільності дітей у підлітковому віці (протиставлення себе дорослим, домінування однолітків у колі співрозмовників, надмірна емоційність, підвищена агресивність тощо) та швидко реагує на різні зміни соціального характеру.
З сучасного українського молодіжного жаргону можна навести приклади таких синонімічних рядів: торба – гаплик – хана – труба – глина – слива – ландиш (кінець, крах чогось), герла – матильда – клава – тітка (дівчина) тощо.
Проаналізувавши інформаційне наповнення молодіжних форумів ( “Тернопільський Форум”, “ROCK.LVIV.UA: Форум”), ми сформували характерні риси стилю мовлення підлітків:

  • Позначення вигуків (огоооооо…., Аучччч!!!);
  • Використання скорочень “треба, хочеш” скорочують на “тре, хош”, “дякую” – “дякс, дякі”;
  • Написання перших літер слів у словосполученні “має бути” пишуть “мб”, “хтозна” пишуть “хз”;

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

XI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Прогресивна техніка і технологія - 2010"

Галузь: 

[b]РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань і стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки та технології машинобудування, а також з актуальних проблем гідроаеромеханіки та механотроніки.
У ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів і підприємств.
Будуть обговорюватися питання розширення інформаційного простору, інтеграції наукових шкіл технічних університетів і НАН України, розвитку науки та промисловості.
Також передбачений час для обговорення шляхів подальшого розширення міжнародного співробітництва, поглиблення наукових контактів, концентрації зусиль, спрямованих на підвищення ефективності проведення конференцій.
Пленарні доповіді повинні бути представлені у вигляді презентацій (Power Point).
Стендові доповіді - на одному листі формату А1.
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, німецька

[b]ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.
2. Процеси та устаткування обробки матеріалів тиском.
3. Гідроаеромеханіка та механотроніка.

Продовжено прийом матеріалів до Вісника за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики.

Галузь: 

Кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", запрошуючи до співпраці науковців, викладачів, аспірантів та студентів, повідомляє про продовження прийому матеріалів до спеціального випуску наукового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики, видання якого планується наприкінці березня 2010р.

За докладною інформацією звертайтесь до координатора Вісника, асистента кафедри ІСМ Шестакевич Тетяни Валеріївни (Visnyk.ICM@gmail.com)

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2010)

Галузь: 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2010)», яка відбудеться 17-21 травня 2010 року в м. Євпаторії (Крим, Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.
[b]
Тематика конференції[/b]
[b]Секція 1. Аналіз та моделювання складних систем і процесів[/b]
[list][*] Методи та засоби моделювання систем в умовах невизначеності
[*] Проблеми ідентифікації моделей складних систем і процесів
[*] Моделювання керованих складних систем
[*] Моделювання динамічних об'єктів різної природи
[*] Моделювання та прогнозування часових рядів[/list]

[b]Секція 2. Теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень[/b]
[list][*] Методи прийняття рішень
[*] Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності
[*] Експертні системи прийняття рішень
[*] Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень
[*] Програмне забезпечення та інструментальні засоби для синтезу систем прийняття рішень
[*] Прикладні системи підтримки прийняття рішень[/list]
[b]

Вісник НУ "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики

Галузь: 

Кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", запрошуючи до співпраці науковців, викладачів, аспірантів та студентів, оголошує прийом матеріалів до чергового випуску наукового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінґвістики (строк подання матеріалів до 1 березня 2010р.).

За інформацією звертайтесь до координатора проекту, асистента кафедри ІСМ Шестакевич Тетяни Валеріївни, Visnyk.ICM@gmail.com

10-а Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика» ( «КСК-10 2010»)

Галузь: 

[b] Мета конференції: [/b]
Узагальнення результатів робіт, проведених фахівцями України, Росії, Білорусі, країн ближнього і далекого зарубіжжя з проблем якості, стандартизації, сертифікації, моніторингу.

49-а Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності»

Галузь: 

Регулярно проводяться протягом 30 років у різних країнах (Росії, Білорусі, Україні, Естонії) міжнародні конференції «Актуальні проблеми міцності» дозволяють встановити тісні зв'язки між вченими різних країн, які працюють в галузі фізики і механіки міцності, сприяючи розвитку цієї найважливішої для народного господарства області науки. Дана 49-а міжнародна конференція присвячена 80-річчю від дня народження В. І. Трефілова - видатного вченого в галузі фізичного матеріалознавства і фізики міцності.

[b] Тематика конференції [/b]
1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв'язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування та ін)
2. Перехід від мікро-до наноструктур. Отримання наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Ліміт міцності в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультикомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя та зносу.
8. Структурні аспекти втоми.

Міжнародна науково-практична конференція «Якість сучасних освітніх послуг - основа конкурентоспроможності вузів»

Галузь: 

[b]Основне завдання конференції[/b] - обмін досвідом в галузі стандартизації, сертифікації, оцінювання та мотивація якості освітніх послуг, а також створення СМК вузів в умовах зростаючої конкуренції та глобалізації світової економіки з метою подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва в умовах Європейської інтеграції.

Приглашаем Вас, принять участие в Международной научно-практической конференции «Качество современных образовательных услуг – основа конкурентоспособности вузов».

Сторінки

Підписатися на RSS - Технічні науки