Технічні науки

II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2013"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST 2013», яка буде проводитися з 21 по 24 травня 2013 року на базі Сумського державного університету.

Конференція буде проводитися у формі вебінару.

Останній термін подачі матеріалів -15 березня 2013 року.

Секції конференції:

Друга міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект - 2013"

Галузь: 

Організатор:
Черкаський державний технологічний університет
Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля

Конференція є другим міжнародним зібранням науковців, викладачів, аспірантів, студентів та представників промисловості, яке проводиться на базі Черкаського державного технологічного університету та Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, з метою вивчення передового досвіду розробки, впровадження та поширення інформаційних технологій у сфері інтелектуальних обчислень.

Міжнародна конференція «Електроніка та нанотехнології» (ELNANO—2013)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної конференції «Електроніка та нанотехнології» (ELNANO), що буде проходити 16—19 квітня 2013 року у м. Київ.

Мета конференції — обговорення та пошук рішень актуальних проблем в галузі нанотехнології, бiомедичної електроніки та обробки сигналів, промислової електроніки.

Організатори конференції: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Національний авіаційний університет.

Тематика конференції:

 • Мікро- та наноелектроніка.
 • Біомедична електроніка та обробка сигналів.
 • Силова електроніка та Smart Grid.
 • Електронні системи.

Офіційна мова конференції: англійська.

Подання матеріалів: до 1 грудня 2012 року.

Кінцевий термін подання матеріалів: до 16 лютого 2013 року.

Контактна інформація:

Телефон: +38 (098) 725-51-98

E-mail: elnano@ieee.org.ua

Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в технології машинобудування - 2013

Галузь: 

Національний університет «Львівська політехніка» 11–15 лютого 2013 року проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в технології машинобудування» .

Місце проведення: НУ «Львівська політехніка» та база «Звенів» – Карпати.

Тематичні напрями конференції:

 • CAD/CAM/CAE та CALS-технологій у машинобудуванні
 • Досвід і перспективи використання автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудівному виробництві та в навчальному процесі
 • Сучасні середовища програмування як інструмент для розробки САПР
 • Економічні та організаційні аспекти впровадження САПР у виробництво та навчальний процес вищих навчальних закладів

  Останній день подання заявок на участь: 15 листопада 2012 року .

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Організаційний внесок – 600 гривень.

 • ІІІ Міжнародна науково-практична веб-конференція "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства"

  Галузь: 

  Організатор:
  Міністерство освіти і науки України
  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
  Університет інформаційних технологій та менеджменту, м. Жешув (Польща)

  Тематичні напрямки:

  Секція 1. Комп'ютерні науки. Інформаційні системи в управлінні підприємствами та установами. Високопродуктивні обчислення, операційні системи та мережі, телекомунікаційні технології. Проектування баз даних і знань. Захист інформації в комп'ютерних системах.

  Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій"

  Галузь: 

  Організатори:
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Національна академія наук України
  Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція)
  Маріборский університет (Словения)
  Ягелонський університет (Польща)
  Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія)
  Санкт-Петербургський державний електротехнічний університет "ЛЭТИ" імені В.И.Ульянова (Росія);
  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  Національний університет біоресурсів і природокористування України
  Наукове товариство ім. Шевченка
  Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції

  Тематичні напрямки:
  - фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  - нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  - сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
  - комп'ютерно-інформаційні технології та системи зв'язку;
  - електротехніка та енергозбереження;
  - фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  - економічні та соціальні аспекти нових технологій.

  Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

  Галузь: 

  Організатор:
  Житомирський державний технологічний університет

  Тематичні напрямки:

  1. економічна теорія та історія економічної думки;
  2. світове горподартво і міжнародні відносини;
  3. економіка та управління підприємствами
  4. економіка та управління національним гостодарством
  5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
  7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
  8. гроші, фінанси і кредит;
  9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
  10. статистика;
  11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
  12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
  13. теорія та історія державного управління;
  14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
  15. суб'єкти і механізми державного управління.

  Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

  Форма участі: заочна


  Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

  Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики"

  Галузь: 

  Шановні колеги!

  Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики
  Факультет кібернетики Київського національного університету імені
  Тараса Шевченка
  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
  Інститут програмних систем НАН України

  запрошують Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції студентів,
  аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики», яка відбудеться на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  ХI Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УкрОбраз’2012

  Галузь: 

  адреса сайту конференції UkrObraz'2012

  Крайній термін подачі матеріалів 31 липня 2012 року

  Теми


  • проблеми створення образного комп’ютера;
  • методологічні проблеми розпізнавання образів та образного мислення;
  • теоретичні основи оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
  • проблеми навчання та самонавчання розпізнаванню образів;
  • автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовних сигналів;
  • комп’ютерні мовні ресурси та технології;
  • технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями;
  • оброблення та розпізнавання друкованих і рукописних текстів, креслень і графічних зображень;
  • оброблення та розпізнавання фотозображень;
  • оброблення та розпізнавання сцен;
  • моделювання та дослідницькі системи;
  • архітектура процесорів оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
  • засоби введення-виведення сигналів і зображень та системи мультимедіа;
  • цифрова фільтрація, компресія, відновлення та синтез сигналів і зображень;
  • аудіовізуальні бази даних і знань: реферування та пошук інформації;

  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

  Галузь: 

  Тематичні напрямки конференції:
  [b]Секція 1. Системи штучного інтелекту[/b]
  [list]
  [*]Теоретичні проблеми штучного інтелекту
  [*]Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації
  [*]Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій
  [*]Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
  [*]Експертні та багатоагентні системи
  [*]Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів
  [*]Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень
  [*]Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
  [*]Моделювання інтелектуальної діяльності людини
  [*]Комп’ютерна лінгвістика
  [*]Видобування даних та знань з текстів
  [*]Алгоритми навчання
  [*]Когнітивні процеси та їх застосування
  [*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
  [*]Інтелектуальний аналіз даних
  [*]Системи, що навчаються
  [*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
  [*]Філософські проблеми штучного інтелекту
  [/list]
  [b]Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем[/b]
  [list]
  [*]Програмна інженерія

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Технічні науки