Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Системи та процеси керування;
Комп’ютерні системи та компоненти;
Інформаційні технології;
Автоматизація процесів керування
Медична та біологічна інформатика і кібернетика;
Системи автоматизації проектувальних робіт;
Системи захисту інформації;
Управління проектами і програмами;
Системи та засоби штучного інтелекту;

Школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

І Міжнародна науково-технічна конференція “Захист інформації і безпека інформаційних систем”

Галузь: 

До участі у конференції запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в таких галузях:
- нових напрямів в криптографії;
- інноваційних рішень в області комплексних систем інформаційної безпеки;
- актуальних питань управління інформаційною безпекою;
- захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
- проблем інформаційної та економічної безпеки бізнесу;
- стеганографічних системи захисту інформації;
- технічного захисту інформації та інших галузей.
- Матеріали доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів конференції.

Детальну інформацію про умови участі Ви можете дізнатися на сайті конференції. (http://ibezpeka-conf.in.ua)

Метою конференції є: обмін досвідом та ідеями між науковцями, які представляють різні наукові школи (як українські, так і зарубіжні); стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців; створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи українських науковців.

1-ша Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2012"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у 1-ій Міжнародній науковій конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2012" (ІКС-2012)!

Конференція буде проведена 25-28 квітня 2012 року в Національному університеті "Львівська політехніка".

Секції конференції включають, але не обмежуються нижче наведеними:

  • Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень
  • Технології соціальних комунікацій в Internet та World Wide Web
  • Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності
  • Електронна демократія та електронне урядування
  • Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
  • Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних
  • Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг
  • Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства

Важливі дати:

23 БЕРЕЗНЯ 2012 - кінцевий термін прийняття заявок та матеріалів доповідей

30 БЕРЕЗНЯ 2012 - повідомлення про прийняття або відхилення матеріалів

06 КВІТНЯ 2012 - кінцевий термін оплати внесків

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаціні системи та технології" (інтернет-конференція)

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаціні системи та технології" (AIST 2012), яка буде проводитися
з 15 по 18 травня 2012 року на базі Сумського державного університету.

Форми участі у конференції

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» На конференції будуть працювати [b]такі секції[/b]: [list] [*]Нейронечіткі технології [*]Експертні системи та системи, що навчають [*]Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту [*]Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі [*]Інженерія знань [*]Кластерізація і розпізнавання образів [*]Використання інтелектуальних систем у навчальному про

Наукова конференція Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах

Галузь: 

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
(ВКДТС — 2011)
Вінниця
18—20 жовтня 2011 року

Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерні науки та інженерія 2011" (CSE-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерні науки та інженерія 2011" (CSE-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

V Міжнародна наукова конференція «Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання»

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у V Міжнародній науковій конференції "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання".

Конференція відбудеться у вересні 2011 року в Національному університеті "Львівська політехніка" (Україна, м.Львів).
http://acsn.ukrscience.org/
Секції конференції
містять, але не обмежуються нижче наведеними:

Архітектура комп’ютерних систем та мереж.
Спеціалізовані комп’ютерні системи.
Вбудовані комп’ютерні системи.
Паралельна та розподілена обробка.
Грід-технології.
Технології високорівневого проектування.
Проектування систем на кристалі.
Системне програмування.
Технології комп’ютерних мереж.
Комунікаційні системи.
Бази даних і бази знань.
Комп’ютерна безпека.
Інженерія програмного забезпечення.
Опрацювання сигналів та зображень.
Комп’ютерні технології у вимірюваннях.
Бездротові сенсорні мережі.
Гарантоздатні комп’ютерні системи та мережі.
Конфігуровні системи та алгоритми.
Адаптивні системи та алгоритми.
Штучний інтелект.
Багатоагентні системи.
Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти та науки.

technopuls.org.ua- новостная социальная сеть, позволяющая читать, добавлять и обсуждать новости в мире высоких технологий.

technopuls.org.ua- новостная социальная сеть, позволяющая читать, добавлять и обсуждать новости в мире высоких технологий и науки которые вам понравились и которые вы считаете интересными. Зарегистрированные пользователи также могут добавлять собственные статьи, комментировать, голосовать за статьи, создавать группы, находить друзей по интересам.

Fields: 

Forums: 

Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерна графіка: актуальні проблеми та питання»

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково - практичної конференції: «Комп'ютерна графіка: актуальні проблеми та питання».

Цілі проведення конференції:

- Забезпечення ефективного освоєння молодими дослідниками кращих наукових світових досягнень в області комп'ютерної графіки.

До участі запрошуються:

- Студенти технічних спеціальностей, молоді вчені, дослідники та практичні працівники в галузі комп'ютерної графіки.

Напрямки роботи конференції:

1. Застосування комп'ютерної графіки
2. Кольори в комп'ютерній графіці
3. Комп'ютерна анімація
4.Геометричне моделювання передових концепцій
5. Глобальне освітлення і фотореалістична комп'ютерна графіка
6. Ілюстративна графіка і нефотореалістічного методи
7. Обробки зображень та комп'ютерного зору
8. Візуалізація інформації
9. Розпаралелювання в комп'ютерній графіці
10.Перцептивні аспекти комп'ютерної графіки
11. Фізично орієнтоване моделювання природних явищ
12. Моделювання в комп'ютерній графіці
13. Людино-орієнтовані інтерфейси

Форми участі в конференції:

1. участь у конкурсі «Кращий доповідь»;
2. публікація тез.

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація