Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Системи та процеси керування;
Комп’ютерні системи та компоненти;
Інформаційні технології;
Автоматизація процесів керування
Медична та біологічна інформатика і кібернетика;
Системи автоматизації проектувальних робіт;
Системи захисту інформації;
Управління проектами і програмами;
Системи та засоби штучного інтелекту;

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики"

Галузь: 

Шановні колеги!

Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики
Факультет кібернетики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Інститут програмних систем НАН України

запрошують Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики», яка відбудеться на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ХI Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УкрОбраз’2012

Галузь: 

адреса сайту конференції UkrObraz'2012

Крайній термін подачі матеріалів 31 липня 2012 року

Теми


 • проблеми створення образного комп’ютера;
 • методологічні проблеми розпізнавання образів та образного мислення;
 • теоретичні основи оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
 • проблеми навчання та самонавчання розпізнаванню образів;
 • автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовних сигналів;
 • комп’ютерні мовні ресурси та технології;
 • технічна діагностика об’єктів і машин за їх сигналами та полями;
 • оброблення та розпізнавання друкованих і рукописних текстів, креслень і графічних зображень;
 • оброблення та розпізнавання фотозображень;
 • оброблення та розпізнавання сцен;
 • моделювання та дослідницькі системи;
 • архітектура процесорів оброблення та розпізнавання сигналів і зображень;
 • засоби введення-виведення сигналів і зображень та системи мультимедіа;
 • цифрова фільтрація, компресія, відновлення та синтез сигналів і зображень;
 • аудіовізуальні бази даних і знань: реферування та пошук інформації;

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Галузь: 

Тематичні напрямки конференції:
[b]Секція 1. Системи штучного інтелекту[/b]
[list]
[*]Теоретичні проблеми штучного інтелекту
[*]Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації
[*]Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій
[*]Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
[*]Експертні та багатоагентні системи
[*]Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів
[*]Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень
[*]Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
[*]Моделювання інтелектуальної діяльності людини
[*]Комп’ютерна лінгвістика
[*]Видобування даних та знань з текстів
[*]Алгоритми навчання
[*]Когнітивні процеси та їх застосування
[*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
[*]Інтелектуальний аналіз даних
[*]Системи, що навчаються
[*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
[*]Філософські проблеми штучного інтелекту
[/list]
[b]Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем[/b]
[list]
[*]Програмна інженерія

Міжнародна конференція "Штучний інтелект - 2012"

Галузь: 

Організатори:
Інститут проблем штучного інтелекту,
МОНМС України,
Інститут кібернетики,
Південний федеральний університет (м. Таганрог, Росія)

Тематика конференції

Міжнародна конференція "Knowledge - Dialogue - Solution 2012"

Міжнародна конференція "Кластерні обчислення-2012"

Галузь: 

Організатор:
Інститут кібернетики НАНУ

Мета конференції: Обговорення питань побудови і застосування кластерних систем та суперкомп’ютерів для паралельних і розподілених обчислень, збереження і обробки великих масивів даних при розв’язуванні складних науково-технічних задач, задач державного управління і електронного бізнесу

Тематичні напрямки конференції:

 1. архітектури HPC та «зелені» технології
 2. інновації в суперкомп’ютерному апаратному забезпеченні
 3. паралельні та потокові обчислення
 4. HTC і розподілені обчислення
 5. «хмари» і центри обробки даних
 6. суперкомп'ютери у інформаційному суспільстві

Учасники форуму: Науковці, урядовці, лідери ІТ бізнесу

Конкурси:

В рамках проведення конференції планується проведення конкурсу «Найкраща доповідь» серед молодих вчених (віком до 35 років). Нагорода – підписка на журнал «Кибернетика и Системный Анализ» та допомога у розміщені публікації у ньому.

Сайт конференції: http://conf.dep145.org.ua/

Важливі дати:

Четверта Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології на транспорті (MINTT-2012)"

Галузь: 

Ініціатори:

 1. Херсонський державний морський інститут
 2. Херсонський національний технічний університет
 3. Національний технічний університет України “КПІ”
 4. Національний авіаційний університет
 5. Одеська національна морська академія
 6. Севастопольський національний технічний університет
 7. Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут ім. П.С. Нахімова
 8. охідна компанія "Marlow Navigation"

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій на транспорті.

Тематика конференції:

 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
 • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
 • інтегровані комплекси транспортних засобів;
 • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
 • проблеми надійності та енергозбереження;
 • захист довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі технології.

Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології".

Галузь: 

Організатор конференції: НТУ "Київський політехнічний інститут"

Увага! В 2012 році конференція SAIT проходитиме в заочній формі в зв'язку з використанням інфраструктури НТУУ "КПІ" для організації і проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Тематика конференції

II Міжнародна науково-технічна конференція "Високопродуктивні обчислення"

Галузь: 

Організатори конференції:

 • Національна академія наук України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Тематика конференції:

 1. Створення, тестування та адміністрування супер-комп'ютерів;
 2. програмування високопродуктивних обчислювальних систем, масштабованість паралельних
  алгоритмів та програм, гетерогенні обчислення із застосуванням акселераторів;
 3. GRID-системи, Сloud-системи;
 4. застосування високопродуктивних обчислень в науці і промисловості;
 5. безпека та захист інформації.

Контрольні терміни
до 1 липня 2012 - прийом заявок на участь у конференції, прийом тез доповідей або повних текстів для рецензування.
до 20 липня 2012 - повідомлення авторів доповідей про рішення Програмного комітету.
до 1 серпня 2012 - оплата оргвнеску для авторів доповідей.

http://www.hpc-ua.org/

Зв'язок з оргкомітетом:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ",Корпус 18,

Перша щорічна науково-практична конференція "Формування інформаційного суспільства: засади, механізми, тенденції"

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Круглий стіл «Інноваційні моделі управління: аналіз та оцінювання ефективності функціонування»

Секції:

 • Засади формування інформаційної культури суспільства
 • Пріоритети реалізації інформаційної політики в умовах глобальних викликів
 • Інституційні аспекти управління інформаційним суспільством
 • Сучасні PR-технології та соціологія інформаційних відносин
 • Управління громадською думкою в умовах інформаційного суспільства
 • Роль науки і освіти у розвитку інформаційного суспільства
 • Використання інформаційних технологій у забезпеченні діалогу між владою та суспільством: Е — урядування
 • Функціонування ІТ-систем в управлінні діяльністю організації

Остання дата подання заявки на участь: 27.04.2012

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація