Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Системи та процеси керування;
Комп’ютерні системи та компоненти;
Інформаційні технології;
Автоматизація процесів керування
Медична та біологічна інформатика і кібернетика;
Системи автоматизації проектувальних робіт;
Системи захисту інформації;
Управління проектами і програмами;
Системи та засоби штучного інтелекту;

Международна рамочная программа по исследованиям и инновациям ГОРИЗОНТ 2020

Галузь: 

За підтримки Міністерства освіти і науки України в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» почалася практична робота спрямована на підвищення ефективності виконання науково-дослідних та інноваційних робіт – створено 3 контактних пункту Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за наступними напрямками:
– Нанотехнології, сучасні матеріали і передові технології виробництва та переробки – керівник проф. Хрипунов Г.С .;

Факультет «Комп’ютерні та інформаційні технології» НТУ ХПІ

Галузь: 

Факультет «Комп’ютерні та інформаційні технології» НТУ ХПІ був утворений в 2002 році у відповідь на нагальні потреби науково – технічного прогресу в напрямку сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності . До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в області розробки та застосування засобів комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення, як прикладного, так і спеціалізованого.

Факультет інформатики та управління - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Факультет «Автоматика и приборостроение» НТУ ХПИ

Галузь: 

Факультет «Автоматика и приборостроение» НТУ ХПИ был основан в 1961 году для решения актуальных научно-исследовательских и технических проблем развития приборостроения, систем автоматизации и управления и вычислительной техники. В 1968 году в состав факультета была включена кафедра «Радиоэлектроника». В 2004 году на базе АП факультета был создан новый факультет «Компьютерных и информационных технологий».

Сайт Факультета: http://web.kpi.kharkov.ua/ap/glavnaya/

Інтелектуальні комп’ютерні системи НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедру інтелектуальних комп’ютерних систем було засновано в НТУ “ХПІ” на факультеті інформатики і управління у лютому 2007 року на базі кафедр автоматизованих систем управління та ділової іноземної мови та перекладу.
На кафедрі працюють досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних мов.

Кафедра НТУ ХПИ: Автоматизированные системы управления

Международная конференция: Нелинейная динамика. Тезисы докладов

Галузь: 

Международная конференция: Нелинейная динамика. Тезисы докладов.

Электронная версия: http://archive.kpi.kharkov.ua/BrowseBySubject/103/

Международная конференция : Проблемы информатики и моделирования. Тезисы докладов

Архив публикаций НТУ ХПИ

Кафедра "Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу" НТУ ХПІ

Кафедра "Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу" НТУ ХПІ -

кафедра є провідною при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за сучасною галуззю – (0502) “Автоматика та управління” . Ми забезпечуємо підготовку студентів п’яти факультетів університету “ХПІ” в області вимірювальної техніки і автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих технологій. Ми володіємо п’ятьма спеціалізованими лабораторіями та лекційної аудиторією для підготовки студентів.

http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/welcome/

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація