Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Системи та процеси керування;
Комп’ютерні системи та компоненти;
Інформаційні технології;
Автоматизація процесів керування
Медична та біологічна інформатика і кібернетика;
Системи автоматизації проектувальних робіт;
Системи захисту інформації;
Управління проектами і програмами;
Системи та засоби штучного інтелекту;

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №10 - Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №8 - Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні

Каталог Научных статей НТУ ХПИ

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №7 - Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №6 - Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології

Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №3 - Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні

ХV Міжнародна конференція «Проблеми інформатики і моделювання» ПІМ-2015

Матеріали Студентських конференцій НТУ "ХПІ"

ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я» «MicroCAD-2015»

Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ навчає студентів за напрямом “Акустотехніка“: 6.050803 та спеціальності “Аудіо-, відео-та кінотехніка”

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація