Психологічні науки

Загальна психологія, історія психології;
Психофізіологія;
Психологія праці; інженерна психологія;
Медична психологія;
Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
Юридична психологія;
Педагогічна та вікова психологія;
Спеціальна психологія;
Психологія діяльності в особливих умовах;
Організаційна психологія; економічна психологія;
Політична психологія;

Міжнародна науково-практична конференція "Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти"

Галузь: 

Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти запрошують взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти", яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками:

- Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду.
- Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти.
- Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку.
- Самопроектування професійного зростання фахівця.
- Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності.
- Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі.
- Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів.
- Майстер-клас. Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасілітативний підхід.

Організаційний внесок за участь у конференції (100 грн.) сплачується під час пред’явлення статті. Матеріали учасників не рецензуються і не повертаються авторові.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми практичної психології"

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Інститут психології, історії та соціології
Кафедра практичної психології

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Інститут психології, історії та соціології та Оргкомітет конференції запрошує науковців, практичних психологів, працівників системи освіти, аспірантів, студентів взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології», яка відбудеться 23-24 квітня 2009 року на базі Херсонського державного університету.
Мета конференції - розвиток творчої активності спеціалістів у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної науки, збереження і розвиток єдиного науково-освітнього простору, установлення контактів між колегами.

Тематичні напрямки роботи конференції:
- Науково-організаційні засади розвитку психологічної служби
- Активні методи психокорекції та групові методи психологічної допомоги
- Нові технології консультування та психологічної діагностики
- Актуальні питання сімейних відносин та проблеми гендерних досліджень

Форми роботи на конференції:

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "На шляху до синтезу філософіі, релігії, науки"

Галузь: 

Початок конференції 10 квітня 2009 року о 10.00. Реєстрація учасників з 9.15.

Мета конференції – окреслення перспектив академічного дослідження езотеричної спадщини людства

Орієнтовна проблематика секційних засідань:

Секція №1

* у пошуках діалектики всеєдності (Г. Сковорода, Геґель, Тейяр де Шарден, О. Бердник, Й. Барбур, В. Соловйов та інші);
* теософські пошуки єдності філософії, релігії та науки (Є. Блаватська, А. Безант, А. Бейлі, Р. Штайнер та інші);
* методологія гуманітарних і природничих наук, перспективи розвитку міждисциплінарних досліджень, новий тип науки – синергетика (Вернадський, Ціолковський, Пріґожин, Каган та інші)

Секція №2

* психологія у пошуках цілісносної природи людини (психосинтез, гештальт психологія, гуманістична психологія, психодрама, смислоорієнтована терапія, психологія самоактуалізації, трансперсональна психологія, йога, нумерологія, астропсихологія, психологія здоров’я тощо);
* цілісне лікування людини в холістичній медицині (гомеопатія, вібраційна медицина, аюрведа, голко- і рефлексо-терапія та інші).

Секція №3

* феномен езотеризму в філософії, релігії та науці;

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду”

Галузь: 

28-29 листопада 2008 р.
м. Остріг, Рівненська обл.

Організатори:

Національний університет
„Острозька академія”

Інститут проблем походження
і розвитку Всесвіту і життя

Всеукраїнська громадська організація „Духовність та благополуччя”

Духовна Академія „Міжнародний центр християнського лідерства”

Всеукраїнська громадська організація „Союз християнського відродження України”

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Сторінки

Підписатися на RSS - Психологічні науки