Культурологія

Теорія та історія культури;
Світова культура і міжнародні культурні зв’язки;
Українська культура;
Музеєзнавство. Пам’яткознавство;
Прикладна культурологія. Культурні практики;

ХХІV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12 – 16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність; б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

2. Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.; б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.); в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. г) становище конфесій у Російській імперії.

3. Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 1920-х рр.; б) церква в умовах радянського тоталітаризму; в) релігійне життя української діаспори.

4. Українська держава і церква. а) політологічні аспекти державно-церковних відносин; б) соціологія релігії в сучасних умовах.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика" 2013

Галузь: 

Тематика конференції:

Секція 1. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку туризму.
Секція 2. Сучасні інформаційні та комунікативні технології в туризмі.
Секція 3. Наукове забезпечення та проблеми якості підготовки кадрів у туристичній сфері.
Секція 4. Філософські, соціальні, культурологічні та екологічні аспекти туризму.
Секція 5. Стан та перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Україні.

XXXIV Наукові читання «Культура народів Причорномор’я з древніх часів до наших днів» 2013

Галузь: 

Таврійський національний університет запрошує науковців на XXXIV Наукові читання «Культура народів Причорномор’я з древніх часів до наших днів»

Уважаемые коллеги!

Кафедра культурологии философского факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского приглашает Вас принять участие в XXXІІІ научных чтениях «Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней», которые состоятся 17-18 октября 2012 г.

Круг рассматриваемых проблем обширен: актуальные вопросы культурологии, философии, политологии, истории, религиоведения, этнологии, языкознания и литературоведения, музееведения и искусствоведения.

Текст выступления по Вашему желанию будет опубликован в одном из номеров научного журнала «Культура народов Причерноморья».

Заявки принимаются до 10 октября на кафедре культурологии ТНУ им. В.И. Вернадского или по электронному адресу: culturen@mail.ru (форма заявки прилагается).

Организационный взнос составляет 70 грн.
Дополнительную информацию можно получить по контактному тел.:у: +38 (0652) 60-21-54 – кафедра культурологии.
Контактное лицо конференции: к.культур., доцент Ирина Александровна Андрющенко.

Круглий стіл на тему «Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури»

Галузь: 

Кафедра гендерних досліджень та кафедра культурології та філософії запрошують взяти участь у щорічному круглому столі присвяченому гендерній проблематиці на тему «Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури», який відбудеться 21 лютого 2013 року .

Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» - 2013р.

Галузь: 

30 січня - 2 лютого 2013 р. у Центрі розвитку освіти, науки та інновацій, Самарському інституті бізнесу та управління, Кримському інституті бізнесу відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» - 2013р.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки:

 • Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
 • Українська мова: тенденції розвитку.
 • Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
 • Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
 • Історія та сучасність українського козацтва.
 • Особливості економічної культури українського народу.
 • Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.
 • Міжнародна наукова конференція: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

  Галузь: 

  12-13квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур».
  Тема цьогорічної конференції: КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
  Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:
  1. Сучасні стратегії ідентичності;
  2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
  3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
  4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
  5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
  6. Топос «Малої Вітчизни»;
  7. Проблеми релігійної ідентичності;
  8. Проблеми політичної ідентичності;
  9. Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
  10. Проблеми ідентичності і культурна традиція
  Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів та ін.
  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

  Галузь: 

  Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

  Область наук: Педагогічні

  Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

   Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації"

  Галузь: 

  28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

  Тематичні напрямки:
  1. Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
  2. Українська мова: тенденції розвитку.
  3. Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
  4. Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
  5. Історія та сучасність українського козацтва.
  6. Особливості економічної культури українського народу.
  7. Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.

  Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, Консалтингово-конфліктологічний центр, Міністерство освіти і науки АР Крим.

  До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Для участі у конференції потрібно надіслати до оргкомітету тези та заявку до 21 січня 2011 року.

  Університетські музеї: європейський досвід та українська практика

  Галузь: 

  Дата проведення: 06.10.2011.
  Місце проведення: Україна, м. Київ.
  Секція університетських музеїв та колекцій (UMAC) при ICOM України за підтримкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Національного університету «Києво-Могилянська Академія» оголошує про проведення 6–7 жовтня 2011 року Міжнародної конференції «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика».

  Музеї України у всесвітньому культурному просторі

  Галузь: 

  3-й Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї України у всесвітньому культурному просторі” буде проходити у Дніпропетровську з 14 до 19 вересня 2011 р.

  У програмі фестивалю планується три конкурси:
  [list]
  [*]Мистецтво музейної експозиції: міні-виставки з тем „Раритети в експозиційному музейному просторі” та «Структури повсякденності в музеї».
  [*]Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видання й видавничі проекти.
  [*]Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен).
  [/list]
  Основні напрямки, які будуть розглядатися в межах трьох конкурсів:
  [list]
  [*]Європейський менеджмент і музеї (майстер-клас).
  [*]Комп‘ютерна ера в музеї: сьогодення і перспективи (круглий стіл).
  [*]Експертиза і оцінка музейних предметів (круглий стіл).
  [/list]
  В Експертній раді (журі) фестивалю працюватимуть провідні музеєзнавці, культурологи, фахівці в галузі дизайну, видавництва, реклами, кіномистецтва та комп’ютерних технологій.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Культурологія