Філософські науки

Онтологія, гносеологія, феноменологія;
Діалектика і методологія пізнання;
Соціальна філософія та філософія історії;
Філософська антропологія, філософія культури;
Історія філософії;
Логіка;
Етика;
Естетика;
Філософія науки;
Філософія освіти;
Релігієзнавство;
Українознавство;

VІ Міжнародна Інтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість»

Галузь: 

Address:
ЛДАКМ, Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

E-mail Оргкомитета:
lgiki_nauka@mail.ru

Організатори:
ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Телефон / Факс:
т.: (0642) 59-02-62

Вартість участі, проживання та харчування:
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези доповідей (безкоштовно) на сайті ЛДАКМ за адресою: www.lgіkі.com.ua

Під час конференції передбачено обговорення таких питань:

 • Актуальні наукові питання й дослідження культури та мистецтва у ХХІ ст.
 • Філософське осмислення мистецтва.
 • Мистецтво в сучасному дискурсі.
 • Мистецтво як засіб відображення світосприйняття творчої особистості.
 • Новітні технології та моделі мистецької педагогіки.
 • Проблеми фахової підготовки майбутніх митців.
 • Узагальнення досвіду сучасної художньої практики.
 • Дослідження та збереження культурної спадщини.
 • Вивчення пам’яток української культури.
 • Проблеми історико-культурної ідентифікації.
 • Пошук нових напрямів розвитку мистецтва.

"Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук"

Галузь: 

Дата проведення: 20-22 грудня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 грудня 2013 року

Організатор:
Центр "Українікум" Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ (Люблін, Республіка Польща);
Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації (Хелм, Республіка Польща);
Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету (Львів, Україна);
Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна).

Тематичні напрямки:
1. Філософія;
2. Історія;
3. Культурологія;
4. Релігієзнавство;
5. Соціологія;
6. Міжнародні відносини;
7. Політологія;
8. Економіка;
9. Менеджмент;
10. Психологія;
11. Педагогіка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Участь можуть взяти студенти, аспіранти та молоді вчені до 35 років.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» г. Москва 26 октября 2013 г.

Галузь: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
г. Москва 26 октября 2013 г.

Принять участие в работе конференции приглашаются ученые, студенты, аспиранты, соискатели, а также интересующиеся тематикой конференции лица

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН

Информация о мероприятии
Организатором научно-практической конференции «XII Международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук» является общественная организация Центр гуманитарных исследований «Социум» (г. Москва). Сборнику тезисов научных докладов присваивается соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, а также код ISSN.

Информация об участии
Участникам необходимо до 25 октября 2013 года (включительно) заполнить online-заявку на участие на официальном сайте Центра и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес

info@society-science.ru.

Языки тезисов: русский, английский.
Форма участия: заочная.
Место проведения: г. Москва, ул. Театральная, 10, БЦ «Орбита».

Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Галузь: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

Галузь: 

Добрый день!

Сообщаем Вам о начале приема заявок на участие в Международной конференции «Развитие науки на современном этапе», которая будет проводиться Центром научных публикаций и будет проходить 2 февраля 2013 года.

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 февраля по ССЫЛКЕ.

Детальные сведения о проекте можно найти на соответствующей странице нашего сайта. Советуем ознакомиться с общей информацией о публикаций и организации для корректного представления материалов на участие.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»

Запрошуємо взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», яка відбудеться 19–20 квітня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка».

Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

Тематика конференції:

 • Теорії полів, «тонкої матерії» та езотеричні вчення.
 • Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.
 • Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.
 • Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.
 • Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відношень «людина-світ».
 • Філософія: нове покоління. Проблема обгрунтування та шляхи аргументації - 2013

  Галузь: 

  Кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» запрошує студентів та аспірантів 21-22 березня 2013 року взяти участь у VIII студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції «Філософія: нове покоління. Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

  Міжнародна наукова конференція "Тренос" Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду

  Галузь: 

  Організатор:
  Національний університет "Острозька академія"

  Тематичні напрямки:.
  - "Тренос": історичні, філологічні та філософські аспекти;
  - Богословські погляди Мелетія Смотрицького;
  - Мелетій Смотрицький та полемічна література XVI - XVII ст.;
  - Схоластика на українських землях;
  - Українська та польська філософська думка в XVI-XVII ст.;
  - Проблема міжрелігійного діалогу в полемічних творах ранньомодерного періоду.

  Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

  Галузь: 

  Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

  Область наук: Педагогічні

  Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

   Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • Міжнародна наукова конференція "XXIV Читання пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казімежа Твардовського"

  Галузь: 

  «ЛЮДИНА ТА СВІТ: СПОСОБИ ТА АСПЕКТИ ВЗАЄМОВПЛИВІВ».

  На Читаннях пропонується розглянути таке коло питань:
  - Місце людини у світі у традиціях східної та європейської філософії.
  - Співвідношення людини і космосу: особливості та парадигмальні підходи.
  - Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи.
  - Проблема творчості в контексті взаємодії людини і світу.
  - Сучасні підходи до осмислення людської діяльності, її форм, структури, способів здійснення.
  - Проблема унікальності людини в контексті концепції множинності світів.
  - Феномен людської особистості в контексті космізму.
  - Проблема особистої та соціальної відповідальності людини за наслідки своєї діяльної активності.
  - Історична доля сучасної цивілізації в світлі сучасної науки та есхатології.

  Пропозиції щодо розширення проблематики конференції просимо подавати за вказаними нижче адресами та номерами телефонів.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Філософські науки