національна бібліотека

Формування бібліотеками національно інформаційного простору в контексті реалізаціїї державної інформаційної політики

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Тетяна Гранчак, заввідділу СІАЗ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р соц. ком., старш. наук. співроб.

Стаття присвячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах інформаційного протистояння. Здійснено порівняльний аналіз досвіду в цій сфері Президентської бібліотеки ім. Б. М. Єльцина та вітчизняних національних бібліотек.

Підписатися на RSS - національна бібліотека