Останні коментарі

Re: Затрати на написання дисертації. Шляхи зменшення

Навряд чи Вам хтось відповість про "пропуски", а відносно опонентів, то звісно портібно подбати про їх поселення, харчування і т.д.

Форум Рідного Міста
Світлини Рідного Краю
[url=http://mova.ridne.net/profile/3][img]http://mova.ridne.net/profile/3/6.png[/img][/url]

доброго вечора!

а як щодо витрат на опонентів (чи завжи такі є?), витрат на "пропуск" дисертації до захисту, тому ж ваку? називають різні цифри. від 100 дол. у першому випадку до тисяч дол. у другому. буду вдячна за інформацію

Re: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ...

Шановны колеги,
я збираюсь надіслати статтю у http://vlp.com.ua/periodicals/bulletins/economics
у звязку з цим потребую рецензію та відгуки на неї.
З повагою Владислав.

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЄДИНКУ

Майже пів року тривав науковий поєдинок і на основі проведених досліджень нами встановлено:
1. Вище названі професори, доктори технічних наук не змогли показати
свої наукові школи науковій спільноті.
2. У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що у них взагалі відсутні наукові школи. Адже кожен професор повинен добре володіти пером і вміти на папері відобразити результати своєї роботи.
3. Відсутність наукових шкіл у докторів наук говорить про недієспромож-
ність їх як вчених взагалі.
4. Вони не змогли своїми результатами подавити три наукові школи,
представлені дисертантом.
5. Порівняємо інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальними потенціалами його опонентів як відношення кількості книг в електронному науковому архіві бібліотеки національного університету «Львівська політехніка».
Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» у
Літнаровича Руслана Миколайовича в науковому архіві знаходяться 41 (сорок одна) книга і 11(одинадцять) книг знаходяться на рецензії, що в сумі складає 52 (п’ятдесят дві) книги. У Костецької Яромири Михайлівни в
архіві є 2 (дві) книги. Тоді І П1=52/2=26 на користь дисертанта.
У Черняги Петра Гервазійовича в архіві є 4 (чотири) книги. Тоді
І П2=52/4=13 на користь дисертанта. В архіві взагалі відсутні повністю книги Борового Валентина Олександровича, Бурачека Всеволода Германовича і Парнякова Євгена Серафимовича.
6. Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку»
Матеріали докторської дисертації Літнаровича Р.М. впроваджені у військах і
в цілій низці народногосподарських об’єктів. І не допускати до захисту дану
дисертацію вони не мали права.
7. Ми доказали, що диплом доктора наук, виданий ВАК, не забезпечує
створення і функціонування наукової школи.
8. Лише реальна дисертація доктора наук повинна бути фундаментом
наукової школи. І якщо немає наукової школи, то не може бути і реальної
докторської дисертації.
9. Приймаючи до уваги, що Вища Атестаційна Комісія, яка видає дипломи
докторів наук і не забезпечує контролю створення і функціонування наукових шкіл, вона є непотрібною. Адже ні в одній цивілізованій країні
світу не існує такого осколку тоталітарного режиму як ВАК.
Більше того, ВАК плодить вищу б’юрократичну наукову ієрархію, яка
знищує наукові школи, знищує наукові напрямки і призвела науку в Україні
до того плачевного стану, в якому ми зараз знаходимося.
Р.М.Літнарович

Re: Виклик на науковий поєдинок

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЄДИНКУ

Майже пів року тривав науковий поєдинок і на основі проведених досліджень нами встановлено:
1. Вище названі професори, доктори технічних наук не змогли показати
свої наукові школи науковій спільноті.
2. У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що у них взагалі відсутні наукові школи. Адже кожен професор повинен добре володіти пером і вміти на папері відобразити результати своєї роботи.
3. Відсутність наукових шкіл у докторів наук говорить про недієспромож-
ність їх як вчених взагалі.
4. Вони не змогли своїми результатами подавити три наукові школи,
представлені дисертантом.
5. Порівняємо інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальними потенціалами його опонентів як відношення кількості книг в електронному науковому архіві бібліотеки національного університету «Львівська політехніка».
Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» у
Літнаровича Руслана Миколайовича в науковому архіві знаходяться 41 (сорок одна) книга і 11(одинадцять) книг знаходяться на рецензії, що в сумі складає 52 (п’ятдесят дві) книги. У Костецької Яромири Михайлівни в
архіві є 2 (дві) книги. Тоді І П1=52/2=26 на користь дисертанта.
У Черняги Петра Гервазійовича в архіві є 4 (чотири) книги. Тоді
І П2=52/4=13 на користь дисертанта. В архіві взагалі відсутні повністю книги Борового Валентина Олександровича, Бурачека Всеволода Германовича і Парнякова Євгена Серафимовича.
6. Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку»
Матеріали докторської дисертації Літнаровича Р.М. впроваджені у військах і
в цілій низці народногосподарських об’єктів. І не допускати до захисту дану
дисертацію вони не мали права.
7. Ми доказали, що диплом доктора наук, виданий ВАК, не забезпечує
створення і функціонування наукової школи.
8. Лише реальна дисертація доктора наук повинна бути фундаментом
наукової школи. І якщо немає наукової школи, то не може бути і реальної
докторської дисертації.
9. Приймаючи до уваги, що Вища Атестаційна Комісія, яка видає дипломи
докторів наук і не забезпечує контролю створення і функціонування наукових шкіл, вона є непотрібною. Адже ні в одній цивілізованій країні
світу не існує такого осколку тоталітарного режиму як ВАК.
Більше того, ВАК плодить вищу б’юрократичну наукову ієрархію, яка
знищує наукові школи, знищує наукові напрямки і призвела науку в Україні
до того плачевного стану, в якому ми зараз знаходимося.
Р.М.Літнарович

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Результати пошуку: Костецька Я.

Результати 1-2 зі 2.

Знайдені матеріали:
Дата випуску Назва Автор(и)
2009 Порівняння методів створення державної геодезичної мережі
Костецька, Я.; Петров, С.; Фролов, О.

2009 До питання точності довжин векторів, отриманих за результатами відносних GPS-спостережень двочастотними приймачами
Костецька, Я.; Пішко, Ю.

1

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Перегляд зібрання за групою - Автори Черняга, П.
Відображення результатів від 1 до 4 із 4
Дата випуску Назва Автор(и)
2009 Використання ГІС-технологій для виконання моніторингу сільськогосподарських земель та управління угіддями
Черняга, П.; Басовець, О.

2009 Метод приведення геодезичних спостережень до однієї епохи
Черняга, П.; Янчук, О.

2009 Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуваннні землекористувань міста
Черняга, П.; Бухальська, Т.; Люсак, А.

2009 Інноваційні методи створення цифрових агрохімічних паспортів сільськогосподарських земель
Долженчук, В.; Яценко, О.; Черняга, П.; Булакевич, С.

Відображення результатів від 1 до 4 із 4

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" > Мій архів електронних ресурсів: Руслан Миколайович Літнарович Довідка...

Подивитися Ваші підписки
Матеріали в процесі рецензуванняНазва Зібрання
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Статті та тези
Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППС О51 – 1. Статті та тези
Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи» Статті та тези
Аплікативні системи Статті та тези
ФІЗИКА З ОСНОВАМИ ГЕОФІЗИКИ Статті та тези
Магнітний момент Землі Статті та тези
Дослідження точності апроксимації залеж-ності магнітного моменту Землі від широти методом ста-тистичних випробувань Монте Карло.Імітація незалежних змінних Х. Модель ПГБ-61 №3 Статті та тези
Побудова і дослідження математичної моделі залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ПГБ 61-3 Статті та тези
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ГЕОГРАФІЧНОЮ І ГЕОМАГНІТНОЮ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ Статті та тези
ФІЗИКА З ОСНОВАМИ ГЕОФІЗИКИ. Лабораторний практикум.Частина 1 Статті та тези
Фізика з основами геофізики.Частина 2. Лабораторний практикум Статті та тези

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Мій архів електронних ресурсів >
Відправлені Вами матеріали

Нижче перераховані відправлені Вами раніше матеріали, прийняті в архів.

У основному архіві 41 матеріалів, відправлених Вами.Дата випуску Назва Автор(и)
2010 Побудова фрактальних поверхонь в комп’ютерній графіці Вурста, Сергій Юрійович; Літнарович, Руслан Миколайович
2006 Лінійна алгебра. Елементи теорії визначників. Курс лекцій Літнарович, Руслан Миколайович
2007 Алгебра матриць.Курс лекцій. Літнарович, Руслан Миколайович
2008 Основи наукових досліджень.Курс лекцій. Частина 1 Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Наукова школа МЕГУ. Конструювання і дослідження математичних моделей. Монографії молодих вчених Літнарович, Руслан Миколайович; Беззабарний, Олександр Олегович; Мазур, Олександр Олександрович; Мовчун, Руслан Юрійович; Павленко, Руслан Миколайович
2007 Застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів психологічних і педагогічних експериментів.Частина 2. Курс лекцій Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель 81КІН-М56 Матвійчук, Олександр Вікторович; Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло, модель 81КІН-М42 Панчелюга, Надія Степанівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Онтодидактика поліноміальної апроксимації.Частина 3 Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. Апроксимація поліномом третього степеня. Модель ІН71М-42 Возняк, Аліна Василівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Наукова школа Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі пункту спостереження JPS методом статистичних випробувань Монте Карло Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Поліноміальна апроксимація.Частина 2 Літнарович, Руслан Миколайович
- Теоретико-методологічні основи побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках роботи наукової школи Літнарович, Руслан Миколайович
- Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППС О51 – 1. Андрощук, Людмила Миколаївна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло.Апроксимація поліномом першого степеня.Модель ЕП- 2- 13. Лисак, Тарас Олександрович; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни .Апроксимація поліномом першого степеня. Частина 4 Літнарович, Руслан Миколайович
- Дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня Літнарович, Руслан Миколайович; Грицик, Олександр Борисович
- Основи наукових досліджень. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність ваги дітей від віку. Частина 7 Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту і ваги дітей від віку. Книга 10 Літнарович, Руслан Миколайович
- Практика по Excel Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань МонтеКарло. Істинна модель. Апроксимація поліномом першого степеня Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ДА – 50 Джунь, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА - 50 Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППП 81-14 Бернацька, Ольга Миколаївна; Тимчук, Ольга Сергіївна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від її віку методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом першого степе-ня.Модель ППП 81-14. Корнілова, Катерина; Драпко, Оксана; Літнарович, Руслан Миколайович
- Основи наукових досліджень. Дисертація на здобуття наукового ступеня. Навчальний посібник Літнарович, Руслан Миколайович
- Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум Літнарович, Руслан Миколайович; Харченко, Олександр Борисович
- Практика по базам даних Літнарович, Руслан Миколайович
- Практика по Lotus Organizer Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту дітей від ваги. Частина 9 Літнарович, Руслан Миколайович
- Основи наукових досліджень. Аналіз індивідуального ринку.Книга 11 Літнарович, Руслан Миколайович
2001 Проект і дослідження тріангуляції обласного центру для забезпечення облікової одиниці площі Літнарович, Руслан Миколайович
2005 Геодезические сети несплошных наблюдений Литнарович, Руслан Николаевич
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Множинний аналіз.Частина 1 Літнарович, Руслан Миколайович
2005 Геодезичні мережі несуцільних спостережень Літнарович, Руслан Миколайович
- Теоретико-методологічні аспекти і базові принципи функціонування наукової школи в рамках професійної освіти Літнарович, Руслан Миколайович
2008 Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло, Частина 1. Побудова істиної моделі Літнарович, Руслан Миколайович
2001 Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель. Навчальний посібник з курсу “Основні геодезичні роботи” частина І Літнарович, Руслан Миколайович

Назад на сторінку „Мій архів електронних ресурсів“

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Сторінки