Останні коментарі

стендфорд не єдиний є круті

стендфорд не єдиний є круті українські проекти для онлайн освіти, як на приклад prometheus.org.ua де викладені навчальні курси від викладачів КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії. А багато інфи про міжнародні освітні програми є на ZALIK.NET

Язык и культура ХIX Международная научно-практическая конференци

Країна: Росія
Місто: г. Новосибирск
Дедлайн: 12.11.2015
Дата початку: 12.11.2015
Дата закінчення: 12.11.2015
Область наук: Философские; Филологические; Искусствоведение; Культурология;
Тип конференції: Міжнародні;
E-mail Оргкомитета:
monography@ngs.ru; monography@mail.ru
Організатори:
Центр развития научного сотрудничества ( г. Новосибирск)
Телефон / Факс:
8-383-291-79-01; 8-913-749-05-30
Вартість участі, проживання та харчування:
1195 рублей за одну публикацию (5 страниц)
Приглашаем ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, работников образования, студентов принять участие в работе международной научно-практической конференции:
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Основные направления конференции (секции):
1. Диалектология;
2. Историческая лексикология и лексикография;
3. История зарубежных литератур;
4. История языка и культурная память народа;
5. История, теория и методика преподавания искусств и гуманитарных наук;
6. Классическая филология;
7. Лексикология и фразеология;
8. Общие вопросы языкознания;
9. Проблемы изучения и сохранения языков и культур народов мира;
10. Проблемы переводоведения;
11. Психолингвистика;
12. Русская и зарубежная литература;
13. Русский язык: конструкционные и лексико-семанти­ческие подходы;
14. Семиотика;
15. Сравнительное историческое языкознание;
16. Стилистическая динамика в художественной литературе и в эволюции языка;
17. Теория концептов;
18. Фонетика;
19. Фоносемантика;
20. Формальные методы анализа речи;
21. Фразеология и языковая динамика;
22. Язык и ментальность.
Сборник зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru с постатейной разметкой. Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.

Re: ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший ...

На мою думку, Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» це чудова нагода для молодих науковців обмінятись новими враженнями і дослідженнями різних напрямів науки.

Re: Національний університет «Львівська політехніка» ...

На мою думку, ця спеціальність буде користуватися великимпопитом, адже підготовує високваліфікованих фахівців з консолідації інформації та інформаційних аналітиків, що в наш ще є дуже актуальним.

Сторінки