м.Львів

Міжнародний науковий фестиваль "Spa і Wellness - стратегія розвитку"

20-22 жовтня 2016 р. в Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться Міжнародний науковий фестиваль "Spa і Wellness - стратегія розвитку".

До участі у фестивалі запрошують молодих до 35 років авторів оригінальних статтей, де описано дослідження в галузях які відповідають темі конференції, що проходить у рамках Фестивалю.

Основні напрямами:

Нед, 16/10/2016

Всеукраїнська наукова конференція (з міжнародною участю) “Ідея Університету у системі української національної освіти” 20-21 жовтня

Назва конференції:
“Ідея Університету у системі української національної освіти”

Чтв, 20/10/2016

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ (У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ)"

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково - практичної Інтернет конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ (У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ)», яка відбудеться 30 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ в м. Львові та проходитиме у дистанційному форматі.
За результатами буде видано сертифікат та збірник матеріалів конференції.
У рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:
• Публічні галузі права;
• Приватно-правові галузі права.

Пон, 23/11/2015

Конференція «Історія релігій в Україні»

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України й Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України
Ювілейна ХХV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні»
25-28 травня 2015 р. у Львові
Тематика конференції охоплює широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до сьогодення. У роботі секційних засідань розглядатимуться різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ’я, римо- та греко-католицизму, протестантизму, східних релігій, а також проблеми сучасного релігійного розвитку в Українській державі. Будуть обговорюватися актуальні питання музейництва, сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного й культурного надбання.
Пропоновані напрямки роботи конференції:

Конфесійний розвиток християнства на українських землях у Х – на початку ХХ ст.:
- раннє християнство Х–ХІV ст.;
- Церква в Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.);

Науково-практична заочна конференція «Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
у науково-практичній заочній конференції «Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», яка відбудеться 16 жовтня 2014 р.

Форма участі – дистанційна

Тематичні напрями конференції:

Тренінг "Досягнення цілей "-11.12.2011р., з 9.30-16.30 год., 390 грн.

Галузь: 

Тренінг "Досягнення цілей "-11.12.2011р., з 9.30-16.30 год., 390 грн.

«Вірите ви чи не вірите, ви завжди праві»,
Генрі Форд.
В кожного свої бажання та мрії. I усі ми хочемо їх здійснити.
Для цього здобуваємо освіту, ходимо на тренінги, будуємо кар’єру, але з часом
помічаємо, що результат нульовий або ще гірше, зовсім протилежний.
Що ми робимо не так? Чому наші бажання і мрії не збуваються?
Побутує думка, що для того аби домогтися успіху треба багато і непосильно працювати, дуже багато вчитися, відмовлятися від радощів життя і тоді колись в далекому і світлому майбутньому успіх прийде. Чи це справді так?
На цьому тренінгу Ви засвоїте закони процвітання і везіння. Ви навчитеся методам, що допоможуть Вам бути успішними у всіх сферах життя. Цей тренінг допоможе Вам досягати своїх цілей не вступаючи у виснажливу боротьбу з іншими людьми та обставинами життя
Ви освоїте практичні навики і отримаєте вправи, що швидко виведуть ваше життя на якісно вищий рівень. Ви засвоїте практичні прийоми ефективності у різних сферах життя, Ви навчитеся як досягати значно більших результатів, при цьому значно меншими зусиллями і часовими затратами

Міжнародна науково-практична конференція "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти"

Галузь: 

Високоповажані колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти", яка відбудеться 5-6 березня 2009 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Основні тематичні напрями конференції:

Секція 1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІОЕТИКИ
Історичні корені біоетики
Чинники виникнення біоетики. Визначення біоетики. Метод дослідження у біоетиці. Закон моральний і закон громадський. Види біоетики. Сутність персоналістичної біоетики. Етапи становлення медичної етики. Біоетика і медичний патерналізм. Сфери біоетики. Напрями біоетики. Біоетика у процесі становлення національної системи охорони здоров'я в Україні. Спорідненість біоетики з деонтологією в медицині.

Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики
Міждисциплінарність біоетики. Психологічний, соціологічний та юридичний аспекти біоетики. Основні моделі біоетики. Філософське обґрунтування етичного судження в біоетиці. Принципи і засади персоналістичної біоетики. Засади біоетики принципіалізму.

Філософські основи біоетики

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”, що відбудеться 29 вересня 2009 року на базі кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Передбачається робота секцій:

1. Особливості функціонування одиниць лексичного ладу сучасної української мови.
2. Сучасні граматичні тенденції в українській мові.
3. Проблеми термінології та ономастики.
4. Мовна норма й мовленнєва практика.
5. Функціонально-комунікативні вияви синтаксичних одиниць сучасної української мови.
6. Актуальні питання лінгвістики тексту.
7. Теоретична та практична стилістика сучасної української мови.
8. Дослідження з української діалектології.
9. Сучасні технології мовного навчання.

Робоча мова конференції – українська.
Для участі в конференції до 25 травня 2009 року необхідно надіслати: 1) заявку (зразок додається); 2) текст доповіді обсягом 3-4 сторінки з електронним варіантом; 3) рецензію наукового керівника; 4) 2 конверти зі зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).

VII Міжнародна конференція „Теорія і техніка антен”

Галузь: 

7-а Міжнародна конференція відбудеться 6-9 жовтня 2009 р. у м. Львові на базі Національного університету „Львівська політехніка". Львівська політехніка – одна з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі. Львів було засновано у 1256 р. Львів є унікальною пам’яткою архітектури, і його центральна частина знаходиться під патронатом UNESCO як світова кільтурна цінність.

Тематика конференції

1. Загальна теорія антен
2. Лінзові, дзеркальні та гібридні антени
3. Антенні решітки
4. Адаптивні антени
5. Широкосмугові та багаточастотні антени
6. Друковані антени
7. Антени мобільного зв’язку
8. Антени для дистанційного зондування
9. Вимірювання параметрів антен
10. Аналітичні і чисельні методи
11. Компоненти та схеми мікрохвильових та оптоволоконних систем зв’язку
12. Промислове та медичне застосування мікрохвильових технологій
13. Електромагнітна сумісність
14. Обтікачі і поглиначі для антен
15. Викладання теорії електромагнітного поля і антен у вищій школі

Робочими мовами конференції є англійська, українська та російська з перекладом на англійську при потребі

Підписатися на RSS - м.Львів