м.Київ

Тренінг "Права інтелектуальної власності та ліцензування"

Галузь: 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» запрошує на тренінг «Права інтелектуальної власності та ліцензування» у рамках міжнародної системи підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій .

До участі в тренінгу запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ, наукові працівники, інженери та менеджери наукових парків та інститутів Національної академії наук України, студенти , аспіранти, державні службовці, менеджери компаній і підприємств, фізичні особи, що планують стати брокерами трансферу технологій.

Основні теми тренінгу (2 дні, 16 ак.годин) :
-Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності
-Національна та міжнародна системи інтелектуальної власності
-Оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні та за кордоном
-Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
-Практикум з оцінки прав на різні об’єкти інтелектуальної власності
-Інтелектуальна власність як нематеріальний актив.
-Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування інтелектуальної власності.
-Ліцензування інтелектуальної власності.

Тренінг "Організація інноваційного бізнесу"

Галузь: 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» запрошує на тренінг «Організація інноваційного бізнесу» у рамках міжнародної системи підвищення кваліфікації наукових працівників у сфері менеджменту трансферу технологій .

До участі в тренінгу запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ, наукові працівники, інженери та менеджери наукових парків та інститутів Національної академії наук України, студенти , аспіранти, державні службовці, менеджери компаній і підприємств, фізичні особи, що планують стати брокерами трансферу технологій.

Основні теми тренінгу (2 дні, 16 ак.год.):
-Можливості фінансування інвестиційних проектів. Гранти, конкурси бізнес-планів, фонди фінансування та інш.
-Бізнес-планування інноваційного бізнесу. Засади бізнес-планування. Вимоги до бізнес-планів. Структура та зміст бізнес-плану. Приклади бізнес планування.
-Організація інноваційного бізнесу. Види та способи організації. Офіс управління інноваційними проектами. Технологічне брокерство та брокери.
-Стратегічне управління інноваційним бізнесом. Стратегія розвитку. Виведення на ринок інноваційних продуктів;

Науково-практична конференція "Актуальні проблеми регенеративної медицини"

Галузь: 

Організатори:
Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України"
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Тематика основних напрямків Конференції

Біологічні властивості стовбурових клітин різного походження
°ембріональні та фетальні стовбурові клітини
°стовбурові клітини дорослого організму
°міграція та диференціювання стовбурових клітин
°імунологічні аспекти регенерації
°сучасні технології культивування клітин

Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині:
°патологія опорно-рухового апарату
°серцево-судинні захворювання
°патологія нервової системи
°онкологія
°естетична медицина
°інші напрямки

Стовбурові клітини та генна інженерія

Методи генетичного аналізу в клінічній практиці

Генетика і спортивна медицина
°медична генетика в спорті;
°геноміка та біоінформатика в спорті;
°молекулярно-генетичні механізми адаптації до фізичних навантажень;
°нейрогенетика та генетика поведінки в спорті;
°фармакогенетика в спорті;

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Фінанси, гроші та кредит.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс»

Галузь: 

[center]МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «СИНЕРГІЯ»[/center]

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» 26-27 травня 2011 р. Київ

На обговорення виносяться такі питання:

- Ґенеза та трансформація університету;
- Ідея (теорія) університету;
- Сучасний класичний університет і Болонський процес;
- Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
- Державне фінансування та автономія університетів;
- Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези обсягом до 2-х стор. Просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. на електронну адресу:

Senergy@univ.kiev.ua

Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття"

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

Семінар: "Процес аналізу ринку в операційному маркетингу"

5-6 июня.
г. Киев, бульв. Шевченко, 4, отель «Cанкт-Петербург»

Этот семинар является первым в авторской системе семинаров «Эффективный маркетинг», которая разработана с целью удовлетворения потребностей собственников компаний, высших руководителей, логистических менеджеров высшего и среднего звена в системных, глубоких и практически необходимых логистических знаниях.
Операционный маркетинг- это ориентированный на действия процесс, осуществляемый в течение кратко- или среднесрочного периода времени и направленный на существующие рынки или сегменты. Операционный маркетинг является определяющим фактором, от которого напрямую зависит прибыльность компании в краткосрочном и среднесрочном периоде, т.е. в периоде до нескольких лет.

Семінар: "Ефективне управління запасами II "

22-23 мая.
г. Киев, бульв. Шевченко, 4, отель «Cанкт-Петербург»

Этот семинар является третьим в авторской серии семинаров «Эффективная логистика», которая разработана с целью удовлетворения потребностей собственников компаний, высших руководителей, логистических менеджеров высшего и среднего звена в системных, глубоких и практически необходимых знаниях.

Міжнародна конференція "Нові види моторного палива"

Галузь: 

27 февраля 2009 г. в Киеве (Premier Palace Hotel) состоится Международная Конференция «Новые виды моторного топлива».
Фундаментальные изменения на рынке нефти, все труднее прогнозируемый ценовой тренд, а также ужесточение европейских требований к экологическим свойствам нефтепродуктов создают благоприятную основу для разработки, производства и появления на рынке новых видов моторного топлива.

Как создать на рынках стран СНГ экономически успешный проект, связанный с производством смесевых бензинов и дизтоплива с применением биологических компонентов или новых видов присадок?

Место проведения Конференции не случайно, ведь в Украине:

* реализован первый в Восточной Европе и СНГ проект производства и розничной продажи биотоплива,

* активно разрабатываются новые технологии производства моторного топлива на основе этанола и биодизеля,

* на государственном уровне началась масштабная реформа спиртовой отрасли. Часть предприятий, как планируется, будет перепрофилирована под производство биотоплива,

* построено около десяти крупных предприятий по производству биодизеля, а сама страна вошла в тройку крупнейших производителей рапса в мире.

„Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти”

Галузь: 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції

„ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”,

яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

Робота конференції буде організована за наступними напрямками

- Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин)

- Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – к. псих. н., професор О.І. Бондарчук).

- Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку (керівник – д. псих. н., професор Л.М. Карамушка).

- Самопроектування професійного зростання фахівця (керівник – д. псих. н., професор Н.Ю. Волянюк).

- Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності (керівник – д. псих. н., професор В.В. Москаленко).

- Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі (керівник – д. пед. н., професор В.С. Маслов).

Сторінки

Підписатися на RSS - м.Київ