м. Хмельницький

I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ: НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ»

Мета конференції: з’ясувати стан розробки методологічних, теоретичних та методичних засад неформальної освіти дорослих як основи вироблення рекомендацій для управлінців, науково-педагогічних працівників та освітян з питань підвищення ефективності зазначеного процесу.
Учасники конференції:

Чтв, 17/12/2015

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору»

Кафедра практичної психології та педагогіки і оргкомітет конференції запрошує студентів вищих навчальних закладів України взяти участь у роботі V-ої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору», яка відбудеться 14-15 квітня 2016 року на базі кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

Чтв, 14/04/2016

Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика

Галузь: 

Кафедра фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів
«Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика», яка відбудеться 16 листопада 2015 року.
Мета конференції: здійснення обміну та оприлюднення результатів наукових досліджень молодих вчених, аспірантів і студентів з актуальних проблем сучасної економічної науки.

Пон, 16/11/2015

VІ Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»,

ШАНОВНІ МОЛОДІ НАУКОВЦІ!

Ректорат та студентське наукове товариство Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту запрошують Вас узяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів, учнів 9-11 класів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», яка відбудеться 25 лютого 2015 року у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

популяризація наукових знань та пропаганда досвіду студентської науково-дослідної роботи;
сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін навчального плану;
залучення студентства до наукової діяльності;
обмін досвідом та ідеями між молодими науковцями;
стимулювання творчої діяльності студентської молоді.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

29013, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 3, каб. 227
тел. (0382) 61-61-22, факс 79-55-68
E-mail: xktei.nauka1@mail.ru.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи
2. Облік і аудит: проблеми теорії, методології і організації

Науково-практична заочна конференція «Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
у науково-практичній заочній конференції
«Охорона та захист прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України»,

яка відбудеться 16 жовтня 2014 р.

Форма участі – дистанційна

Тематичні напрями конференції:

– Права інтелектуальної власності та особливості їх адміністративно-правової охорони й захисту.
– Міжнародні та національні правові засади охорони й захисту прав інтелектуальної власності.
– Принципи, методи діяльності та повноваження митних органів щодо захисту прав інтелектуальної власності.
– Місце митних органів у системі охорони прав інтелектуальної власності в Україні.
– Повноваження державних органів України у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.
– Повноваження митних органів зарубіжних країн у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.
– Організаційно-правові механізми забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності митними органами України.

Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти" 2014

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка та Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича запрошують взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти", що відбудеться у місті Хмельницьку 26 лютого 2014 року.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції за такими напрямами:

  • Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах гуманізації навчально-виховного процесу.
  • Фахова підготовка майбутніх учителів початкової школи.
  • Професійна підготовка вчителя початкових класів до впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.
  • Самовиховання, самоосвіта та самореалізація майбутнього педагога в умовах гуманізації навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Дедлайн: 31.01.2014

Робочі мови: українська, російська

Підписатися на RSS - м. Хмельницький