Луганськ

IІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"

Галузь: 

23-25 березня 2011 року відбудеться IІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"

Організатор: Кафедра економічної кібернетики факультету інноваційної економіки і кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Аудиторія: молоді вчені, аспіранти, студенти.

Мета: обмін інформацією з теоретичних та практичних досліджень з приводу проблем глобалізації та факторів стійкого розвитку економіки.

Наукові секції:

Секція 1. Глобалізація, як фактор впливу на економіку в умовах кризи.

Секція 2. Моделювання економічних систем в умовах невизначеності та ризиків.

Секція 3. Сучасні інформаційні технології в економічних системах.

Секція 4. Моделі управління в трансформаційній економіці.

Секція 5. Світова динаміка та проблеми стійкого розвитку.

Робочі мови: українська; російська; англійська.

Останній день подачі матеріалів: 12 лютого 2011 року.

Організаційний внесок:
50 грн. (обов’язковий організаційний внесок)
100 грн. (опублікування тез та отримання одного примірника збірки тез конференції).
Оргвнесок не включає витрати на проживання та харчування.

V регіональна студентська науково-практична конференція "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби"

Галузь: 

Шановні студенти та магістранти!
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у V регіональній студентській науково-практичний конференції "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби", яка відбудеться на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка 3 березня 2011 року

[b]Наукова проблематика конференції[/b]
1. Тарас Шевченко: реальна постать і художній образ.
2. Традиції й новаторство у творчості Тараса Шевченка.
3. Образ Тараса Шевченка в публіцистиці.
4. Мовознавчі шевченкознавчі студії.
5. Візійні світи Тараса Шевченка.

Всеукраїнська наукова конференція "Слобожанщина: літературний вимір"

Галузь: 

18 февраля 2011 года в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко пройдет Всеукраинская научная конференция "Слобожанщина: литературное измерение", посвященная 90-летию основания университета и 10-летию Восточного филиала имени Т. Г. Шевченко.
Проблематика конференции
1. Исследование литературного процесса северо-восточного региона Украины и прилежащих территорий Российской Федерации.
2. Изучение литературного процесса, творчества отдельных писателей, имеющих отношение к Слобожанщине.
3. Интерпретация литературных произведений.

Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти»

Галузь: 

21-23 грудня 2010 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Луганськ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти».

Мета конференції полягає у комплексному науковому аналізі культурних реалій сучасного інформаційного суспільства.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
• Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення.
• Феномен християнської культури.
• Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри.
• Методологічні та естетичні проблеми формування культурного простору людини.
• Духовність в сучасному соціумі.
• Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу.
• Історико-філософські концепції утворення української державності.
• Влада та громадське суспільство: філософський, політичний та соціальний аспекти.
• Право та держава у інформаційному суспільстві.
• Економічна теорія та економічна політика в умовах інформаційного простору.
• Філософія здоров’я людини у сучасному соціумі.

Науково-практична конференція «Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття»

Галузь: 

[b] Проблематика конференції: [/b]

1. Глобалізація і антиглобалізація: поле суперечки, соціальні та культурні пріоритети, співвідношення думок і знань.
2. Концепт «Європа» в суспільній свідомості пострадянських держав. Зміст поняття «європейська ідентичність».
3. Інформаційне протиборство як показник стану громадської безпеки.
4. Дискурс влади. Форми досягнення суспільної злагоди.
5. Дискурсивні практики часу змін: випробування на безпеку (розуміння - нерозуміння того, толерантність - інтолерантність, згода - незгода і под.).
6. Інституційні дискурси (маркетинговий, управлінський, педагогічний,, релігійний та ін): типи спілкування, соціолінгвістичні і Лінгвокультурологічні ознаки.
7. Нові комунікативні середовища і простору; соціально-культурні передумови їх формування.
8. Вплив ЗМІ-дискурсу на конструювання соціальної реальності.
9. Ментально-мовний простір засобів масової інформації. Адресна орієнтованість текстів ЗМІ.
10. Діагностика стану інформаційного середовища. Соціологія комунікацій.

Последний день подачи заявки:[b] 10 марта 2010 г.[/b]

IІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"

Галузь: 

Кафедра "Економічна кібернетика" факультету інноваційної економіки і кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів на IІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки", яка відбудеться 24-26 березня 2010 року.

[b]Мета конференції: [/b]
Обмін інформацією з теоретичних та практичних досліджень з приводу проблем глобалізації та факторів стійкого розвитку економіки.

[b]Секції конференції: [/b]

Секція 1. Глобалізація, як фактор впливу на економіку.
Секція 2. Моделювання економічних систем в умовах невизначеності та ризиків.
Секція 3. Сучасні інформаційні технології в економічних системах.
Секція 4. Управління в трансформаційній економіці.
Секція 5. Світова динаміка та проблеми стійкого розвитку.

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська.

Для участі необхідно до [b]12 лютого 2010 року[/b] надіслати за адресою оргкомітету та на E-mail:
[list][*] заяву на участь;
[*] тези;

Регіональний науково-методичний семінар викладачів музичних дисциплін вищих педагогічних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України

Галузь: 

Семінар відбудеться 17 грудня 2009р. на базі Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам семінару:[/b]

[list][*] культура рідного краю – джерело духовного виховання молоді;
[*] використання творів місцевих авторів у процесі викладання музичних дисциплін;
[*] основні напрями, форми та методи духовного виховання студентів на заняттях з музичних дисциплін.[/list]

Міжнародна наукова конференція „Виробників садівного матеріалу”

Галузь: 

Конференція відбудеться 16 грудня 2009р. на базі кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] виробництво садивного матеріалу;
[*] інтенсивні технології;
[*] наукове забезпечення розсадника.[/list]

[i]Адреса:[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони:[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс:[/i] (642) 59-90-08

Всеукраїнська наукова конференція „Проблеми тюркології в Україні”

Галузь: 

Конференція відбудеться 15 грудня 2009р. на базі кафедри практики мовлення Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] філософська спадщина Мевляни;
[*] культура Туреччини.[/list]

[i]Адреса[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс[/i] (642) 59-90-08

[i]Сайт конференції:[/i] http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,284

Міжнародна науково-практична конференція „Здоров'я та його сучасні детермінанти: культура здоров'я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт”

Галузь: 

Конференція відбудеться 26-28 листопада 2009р. на базі кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] теорія, методологія, практика та формування здоров’я людини;
[*] фізичне виховання, фізична реабілітація та спорт.[/list]

[i]Адреса[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс[/i] (642) 59-90-08

Сторінки

Підписатися на RSS - Луганськ