збереження довкілля

VIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012»

Галузь: 

Дніпропетровський національній університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ) запрошує прийняти участь у роботі VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект – 2012», яка відбудеться на базі кафедри «Хімія та інженерна екологія».

У програмі конференції для роботи відкриті наступні напрямки (секції):

Загальні питання екології

 • Основи екології
 • Екологія людини
 • Екологічна культура
 • Екологія міських систем

Екологічна безпека

 • Екобезпечне функціонування територій з різним рівнем антропогенного навантаження
 • Ресурсо- та енергозберігаючі технології у народному господарстві
 • Проблеми збереження біорізноманіття

Управління природоохоронною діяльністю

 • Стійкий розвиток екологічних систем
 • Економічні та правові аспекти природоохоронної діяльності
 • Екологічний менеджмент
 • Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності

Інженерні рішення у охороні довкілля

 • Утилізація та рекуперація відходів
 • Питання очистки промислових викидів

Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету "Довкілля і здоров'я"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 24 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
1. Фундаментальні механізми забезпечення життєдіяльності організму у віковому аспекті у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем.
2. Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти різного віку.
3. Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров'я людей.
4. Реґіонарні медико-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.
5. Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров'я людини та збереження довкілля.
6. Взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкілля і здоров'я.

Умови участі: Копію квитанції про оплату, авторську довідку, а також анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CD-R диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету.

Організаційний внесок складає 200 грн. і включає:
1) папку учасника (збірник матеріалів, програма конференції, сертифікат);
2) брейк-кава, організоване транспортування;

Підписатися на RSS - збереження довкілля