Європейський союз

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні»

Галузь: 

Тематика та напрмки наукових дискусій конференції:

1. Європа: конвергенція країн і дивергенція регіонів
2. Загальні тенденції й імперативи науково-технічного і соціально-економічного прогресу
3. Домінуючі соціально-економічні моделі та шляхи їх конвергенції
4. Фінансові інструменти реалізації політики Європейського Союзу
5. Методи оцінки ступеню конвергенції інтеграційних формувань
6. Соціально-економічні диспропорції: стратегії подолання
7. «Зелена економіка» Європи: механізми імплементації в Україні

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2013»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:
- Теорія та історія держави та права. Філософія права.
- Конституційне право.
- Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
- Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
- Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.
- Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право.
- Міжнародне приватне та публічне право. Право Європейського Союзу.

Підписатися на RSS - Європейський союз