Системний аналіз

Вісник НТУ «ХПІ» збірник наукових праць

Конференція «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА» 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас 14-16 квітня 2014 р. відвідати 4-у конференцію «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА» в рамках 18-го Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».

Напрямки роботи конференції:
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняорієнтовані методи і технології.

  • Методи і технології рішення складних неформалізованих завдань і створення інформаційного суспільства;
  • Методи і технології менеджменту і інженерії знань, формування інтелектуального капіталу і економіки знань;
  • Методи і моделі конкурентної розвідки і стійкого розвитку;
  • Організації, що навчаються, інноваційні методи і технології навчання, управління персональними знаннями;
  • Сучасний системний аналіз, системологія, системологічні методи і технології;
  • Класифікація й систематизація знань, онтології і онтологічний інжиніринг;
  • Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), соціальні мережі і Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e - learning;

II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні системи і технології, AIST 2013"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST 2013», яка буде проводитися з 21 по 24 травня 2013 року на базі Сумського державного університету.

Конференція буде проводитися у формі вебінару.

Останній термін подачі матеріалів -15 березня 2013 року.

Секції конференції:

Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології".

Галузь: 

Організатор конференції: НТУ "Київський політехнічний інститут"

Увага! В 2012 році конференція SAIT проходитиме в заочній формі в зв'язку з використанням інфраструктури НТУУ "КПІ" для організації і проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Тематика конференції

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаціні системи та технології" (інтернет-конференція)

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні інформаціні системи та технології" (AIST 2012), яка буде проводитися
з 15 по 18 травня 2012 року на базі Сумського державного університету.

Форми участі у конференції

II Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції

“Системний аналіз. Інформатика. Управління”,

яку проводить Класичний приватний університет м. Запоріжжя 10-11 березня 2011 року

Мета конференції:
Обговорення актуальних питань розвитку методології системного аналізу, інформаційних технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях.

[b]Основні напрями конференції :[/b]
1. Методологія системного підходу та моделювання систем.
2. Системний аналіз і моделювання природних і технічних систем.
3. Системний аналіз і моделювання макро- та мікроекономічних систем
4. Системи та методи прийняття рішень.
5. Інформаційні системи і технології.
6. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
До 10 січня 2011 року надіслати електронною поштою за адресою saic-2011@zhu.edu.ua заявку на участь у конференції, тези обсягом до 2-х сторінок та копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
- 120 грн. або $20 (включає організаційні витрати та збірник матеріалів конференції)

ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Наука і вища освіта»

Мета проведення даного наукового заходу
полягає у генерації нових ідей і конкретних пропозицій
за рішенням політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань сталого розвитку України
як європейської держави в умовах світової
макроекономічної нестабільності

[b] Тематичні напрямки роботи конференції: [/b]

[b] ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ [/b]
Секції:
1. Інтеграція України в світові та регіональні економічні структури
2. Економічні та організаційні аспекти розвитку підприємств та галузей України
3. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
5. Сучасні аспекти макро-і мікроекономічних процесів
6. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- і мікропроцесів
[b]
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ правознавчих ПРОБЛЕМ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми формування і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне та аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти

I Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

Галузь: 

[b]Мета конференції:[/b]
Обговорення актуальних питань розвитку методології системного аналізу, інформаційних технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях.

[b]Основні напрями конференції :[/b]
[list][*] Методологія системного аналізу та моделювання систем.
[*] Прикладні аспекти моделювання макро- та мікроекономічних систем.
[*] Системи та методи прийняття рішень.
[*] Інформаційні системи і технології.
[*] Програмне забезпечення автоматизованих систем.[/list]

САІТ-2010 XII Міжнародна науково-технічна конференція

Галузь: 

[b]Тематика конференції[/b]

[list][*] Системний аналіз складних систем різної природи.
[*] Інтелектуальні системи прийняття рішень.
[*] Grid і системи високопродуктивних обчислень в науці та освіті.
[*] Прогресивні інформаційні технології.
[*] Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]

[b]
Цілі конференції[/b]

[list][*] обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і вченими;
[*] розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
[*] стимуляція наукової діяльності студентів;
[*] ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами в області системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]
[b]
Публікація праць конференції[/b]
[list][*] Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані до початку конференції в Збірці праць конференції.

21 Міжнародна конференція CODATA - Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

CODATA - Комітет з даних для науки та технології - міждисциплінарний науковий комітет Міжнародної ради з науки (ICSU), який засновано у 1966 р.
Діяльність CODATA направлена на підвищення якості та надійності даних в усіх важливих галузях науки та техніки, їх доступності. CODATA - це ресурс, який забезпечує доступ ученим та інженерам до міжнародних баз даних.
Сайт CODATA www.codata.org
Головною метою 21-ї міжнародної конференції CODATA «Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє» є сприяння розвитку інформаційного суспільства у світі.

Тематика конференції
1. Дані для сталого розвитку.
2. Е-науки та е-наукові мережі.
3. Інфонауки і обчислювальна інформатика.
4. Аналіз даних для отримання нових знань / Менеджмент знань.
5. Інтероперабельність та інтеграція даних.
6. Дані про Землю та довкілля.
7. Дані для біологічних наук, медицини та здоров'я.
8. Дані для фізичних наук.
Спеціальне засідання:
"Молоде покоління в світі наукових даних і знань"

Підписатися на RSS - Системний аналіз