суспільство

ІІІ університетська конференція студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук»

Галузь: 

Організатори:

 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Інститут гуманітарних і соціальних наук
 3. Секція ради молодих вчених Інституту гуманітарних і соціальних наук

Напрямки роботи конференції

V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і держава – плебсологічний вимір»

Галузь: 

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Академія муніципального управління;
Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Благодійна організація «Центр практичної філософії»

Основні напрями роботи конференції:

У межах конференції буде діяти Віртуальний Інститут практичної філософії

Окрім того, діятимуть секції:

 • Філософії; Філософії права; соціології права;
 • Плебсології;
 • Теорії та історії держави та права;
 • Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;
 • Цивільного право; Господарського права;
 • Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;
 • Міжнародного приватного права;
 • Права: земельного, екологічного, аграрного;
 • Кримінального права та кримінології;
 • Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);
 • Маркетингу. Менеджменту організацій;
 • Бюджетування. Управління персоналом;
 • Конфліктології;
 • Комунікації в сучасних умовах;

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на пострадянському просторі».

Галузь: 

Організатор: Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Теми конференції охоплюють широке поле досліджень політичних, економічних, правових та культурних аспектів інтеграції на пострадянському просторі, поширюючись на політичні умови появи інтеграційних проектів, культурні передумови їх появи, правові засади їх утворення та імплементації в законодавстві держав-учасниць, економічні наслідки реалізації.

Основні тематичні напрямки конференції:

 1. Інтеграція та транзит енергоносіїв;
 2. Безпековий вимір інтеграційних проектів:
 3. НАТО проти ОДКБ-КСОР?; Вплив інтеграційних проектів ЄС на пострадянський простір;
 4. Вплив інтеграційних проектів Росії на пострадянський простір;
 5. Основні тренди інтеграційних процесів на пострадянському просторі;
 6. Розвиток гуманітарної співпраці;
 7. Економічні засади інтеграційних проектів; Місце інтеграційних проектів у зовнішній політиці України;
 8. Центри «м’якої сили» в пострадянському просторі: організаційний та ціннісний виміри.

VI Всеукраїнська наукова конференція “Гуманітарні аспекти формування особистості”

Галузь: 

Організатори: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

 • Вплив гуманітарних дисциплін на формування світогляду.
 • Особливості викладання гуманітарних наук у вищих навчальних закладах.
 • Роль християнської церкви у формуванні особистості.
 • Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
 • Екологічна культура в сучасному соціумі.
 • Офіцер: психолог, педагог, рятівник.
 • Етична та естетична складова особистості офіцера.
 • Мовна культура військовослужбовця.

Якщо Ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку в оргкомітет до 15 квітня 2012 р., в якій вказати повністю: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці, номер контактного телефону і тему доповіді (статті). Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін (Нагірняку Михайлу Ярославовичу) або на електронну адресу mnagirniak@mail.ru

V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Організатор: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Напрямки роботи конференції:
Секція №1. Сучасний світовий розвиток: прогнозованість, кризовість, інноваційність.
Секція №2. Політика та економіка ХХІ ст.: інновації в національних, регіональних та міжнародних стратегіях розвитку.
Секція №3. Соціум, менеджмент, культура, інновації.
Секція № 4 Інноваційна освіта.

10-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Галузь: 

Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківська обласна державна адміністрація, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна виступають ініціаторами 10-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти" з метою об'єднання зусиль учених, викладачів, підприємців, промисловців і громадських діячів для вирішення сучасних проблем науки і освіти, проблем їх інтеграції і розвитку, посилення їх ролі в процесах демократизації суспільства. Конференція присвячена :65-й річниці Великої Перемоги.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Конференція зареєстрована як міжнародна. Свідоцтво УкрІНТЕІ №49 від 22 лютого 2004 р.
У рамках конференції плануються:
[b]Секції:[/b]
[b]1. Сучасні проблеми науки:[/b]

1) методологія та історія науки;
2) фундаментальні та прикладні дослідження в області фізико-математичних та хімічних наук;
3) дослідження в області технічних наук; проблеми інтеграції наукових досліджень, техніки, виробництва;
4) дослідження в області соціології, економіки, екології;
5) географія, геологія та охорона навколишнього середовища;

III-я Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»

Галузь: 

[b] ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

Секція I. Сучасні цивілізації: соціокультурний розвиток або соціальний регрес?
Секція II. Економічна та соціокультурна глобалізація: порятунок чи руйнування України?
Секція III. Діалог і конфронтація між державою та громадянським суспільством.
Секція IV. Загальнолюдські цінності та національна ідеологія: у пошуках компромісу.
Секція V. Пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики України: багатовекторність або одновекторність.
Круглий стіл проректорів та завідуючих кафедрами «Актуальні проблеми гуманітарної освіти у вищій школі».

Одесса в 3-й раз после 2006 и 2008 гг. приглашает ученых, депутатов и должностных работников, преподавателей, аспирантов и талантливых студентов принять участие в работе
III-й Международной научно-практической конференции,
которая состоится 21-22 мая 2010 г. в Одесском национальном морском университете.

[b]Мы не ждем от Вас:[/b]
[list][*] научных статей, тезисов и сообщений, опубликованных ранее;
[*] реферированных работ и обзоров традиционно известных сведений.[/list]

[b]Но мы будем чрезвычайно благодарны Вам за:[/b]
[list][*] оригинальную и незаангажированную научную продукцию;

Сторінки

Підписатися на RSS - суспільство