спорт

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

Галузь: 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка проводить Х Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОЛІМПІЙСЬКОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ" з обговоренням таких проблем:

Міжнародна електронна науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Между-народной электронной научно-практической конференции «Педагогические, психологиче-ские и медико-биологические проблемы диффе-ренциации нагрузок в физическом воспитании и спорте», которая будет проходить 30 апреля 2010 года в Южно-украинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-ского.

[b] Наукові напрямки: [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства.
2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах.
3. Проблеми відбору та спортивного зміцнення дітей і підлітків.
4. Медико-біологічні та психологічні аспекти спортивного тренування.
5. Організація фізичного виховання і занять спортом осіб з обмеженими можливостями

[b]
Требования к материалам,
представляемым на конференцию[/b]

Объем – 2 – 3 страницы печатного текста фор-мата А4.
Редактор – Microsoft Word 95/97/2000/2003.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, без переносов.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание – по ширине страницы.
Абзацный отступ – 10 мм.

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Розвиток туризму в період економічної кризи»

Галузь: 

Городской комплексной программой «Молодежь Донецка 2007-2010 гг.» предусмотрено проведение «Недель студенческой науки». Управление по делам семьи, молодежи и международных связей Донецкого городского совета предложило ДИТБ выступить организатором Международной студенческой научно-практической конференции по туристической тематике.
[b] Тематичні напрямки: [/b]

Міжнародна науково-практична конференція „Здоров'я та його сучасні детермінанти: культура здоров'я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт”

Галузь: 

Конференція відбудеться 26-28 листопада 2009р. на базі кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] теорія, методологія, практика та формування здоров’я людини;
[*] фізичне виховання, фізична реабілітація та спорт.[/list]

[i]Адреса[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс[/i] (642) 59-90-08

ІV міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту"

Галузь: 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу “Теорія та методика фізичного виховання” мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ІV міжнародна наукова конференція (27—28.11.2008 року)

Підписатися на RSS - спорт