семіосфера

Конференція "Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері"

Галузь: 

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Планується робота за напрямками:
1. Методологія сучасних міждисциплінарних студій
2. "Дух нової епохи" у дзеркалі мови
3. Одиниці мови та мовлення в аспекті лінгвосеміотики, лінгвокультурології, когнітивістики
4. Порівняльно-історичні та типологічні студії мовних систем у синхронії та діахронії
5. Типологія дискурсу та теорія комунікації у ХХІ ст.
6. Прикладна лінгвістика. Перекладознавство. Навчання іноземних мов.
7. Література зарубіжних країн: текст, жанр і стиль
8. Міжмовні та міжкультурні контакти у контексті цивілізаційних трансформацій
Реєстрація – 24.04.2014 з 9.00 до 10.00 на філологічному факультеті ЧНПУ (в. Гетьмана Полуботка, 53. Проїзд – до зупинки „Червоний міст” трол. №1,8,9, маршр. таксі 16, 30, 38, 39)
Порядок денний: 24.04.2014
10.00 – 13.30 - Пленарне засідання (Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.)
13.30 – 14.30 – Обід (включено в суму орг. внеску)
14.30 – 17.00 – Робота секцій (Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв., повідомлення – 5 хв.)
17.00 – 17.30 – Круглий стіл: підсумкове засідання

Підписатися на RSS - семіосфера