принципи

Всеукраїнська наукова конференція «Методологія політичної науки»

Галузь: 

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції
«Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 19 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

1. Пленарне засідання.
2. Секційна робота.

Планується робота таких секцій:

1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)

- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)

- біхевіористський (20-70-ті рр.)

- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)

2. Принципи, закони та категорії політичної науки.

3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.

а. роль політичної науки в формуванні громадянськості

б. проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.

Підписатися на RSS - принципи