право

«Генезис публічного права: від становлення до сучасності» (VI-ті Прибузькі юридичні читання)

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція відбудеться 26-27 листопада 2010 року на базі навчального центру ОНЮА в місті Миколаєві. Мета даного заходу полягає в проведенні дискусії з питань основних етапів становлення, сучасного стану і перспектив розвитку публічного права. Під час наукового форуму планується сформулювати пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства з метою створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін.

ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Наука і вища освіта»

Мета проведення даного наукового заходу
полягає у генерації нових ідей і конкретних пропозицій
за рішенням політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань сталого розвитку України
як європейської держави в умовах світової
макроекономічної нестабільності

[b] Тематичні напрямки роботи конференції: [/b]

[b] ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ [/b]
Секції:
1. Інтеграція України в світові та регіональні економічні структури
2. Економічні та організаційні аспекти розвитку підприємств та галузей України
3. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
5. Сучасні аспекти макро-і мікроекономічних процесів
6. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- і мікропроцесів
[b]
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ правознавчих ПРОБЛЕМ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми формування і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне та аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти

Міжнародна науково-практична конференція «Механізм кримінально-правового впливу: український та зарубіжний досвід»

Галузь: 

Мета конференції:

Обговорення найбільш актуальних проблем механізму кримінально-правового впливу, узагальнення вітчизняного і зарубіжного наукового та практичного досвіду у протидії злочинності.

[b] Планується робота секційних напрямків по наступної проблематики: [/b]

1. Кримінально-правова політика сучасності: доктрина, законодавство, способи втілення.
2. Кримінально-правовий вплив у механізмі протидії злочинності.
3. Кримінологічні проблеми кримінальної юстиції.

[b]
Условия участия в конференции:[/b]
в конференции могут принимать участие научно-педагогические работники отечественных и зарубежных высших учебных учреждений, аспиранты и соискатели, работники судебных и правоохранительных органов, другие юристы-практики.

[b]Рабочие языки конференции: [/b]
[list][*] русский,
[*] украинский,
[*] английский.[/list]
[b]
Последний день подачи заявки:[/b] 1 марта 2010 г.

[b]Организаторы:[/b] Министерство образования и науки Украины, Одесская национальна юридическая академия, Кафедра уголовного права, кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

V Міжнародна конференція студентів і молодих вчених «Від громадянського суспільства - до правової держави»

Галузь: 

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції.
[b]
Основні напрямки роботи конференції: [/b]
1. Загальна теорія прав людини, права і держави; історія держави та права;
2. Конституційне право і конституційний процес;
3. Цивільне право і процес;
4. Господарське право та господарський процес;
5. Трудове право та право соціального забезпечення;
6. Адміністративне та фінансове право;
7. Екологічне, земельне та аграрне право;
8. Кримінальне право та кримінологія;
9. Кримінальний процес та криміналістика;
10. Проблеми боротьби зі злочинністю;
11. Міжнародне право;
12. Англомовна секція з правознавства

[b]Рабочие языки конференции:[/b]
[list][*] украинский;
[*] русский;
[*] английский;[/list]

[b]Для участия в конференции необходимо до 5 февраля 2010 года прислать одновременно:[/b]
[list][*] заявление(см. пример);
[*] отредактированные тезисы доклада (см. требования к оформлению);
[*] заверенную рецензию научного руководителя (пересканированную, в электронном варианте) на электронный адрес: conferen09@ukr.net
[*] отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса.[/list]

Міжнародна щорічна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави»

Галузь: 

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [b]«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА І ДЕРЖАВИ»[/b], присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, яка відбудеться [b]27-28 листопада 2009[/b] року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14)

[b]Основні тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Філософсько-правові дослідження;
[*] Дослідження у загальній теорії прав людини;
[*] Загальнотеоретичні дослідження права та держави;
[*] Історичні дослідження права та держави.[/list]

[b]Робочі мови:[/b] українська, російська, англійська

Міжнародна науково-практична конференція "V Прибузькі юридичні читання"

Галузь: 

27-28 листопада 2009 року на базі навчального центру Одеської національної юридичної академії в місті Миколаєві відбудеться міжнародна науково-практична конференція "V Прибузькі юридичні читання". Мета даного наукового заходу полягає в проведенні дискусії з питань історії, сучасного стану і перспектив розвитку права і держави. Під час наукового форуму планується сформулювати пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства з метою створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін. Для участі в науковій конференції запрошуються фахівці у сфері теоретичної юриспруденції, співробітники судових і правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування як України, так і інших держав.

[b]Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції: [/b]
- Теорія та історія держави та права. Філософія права.
- Конституційне право.
- Адміністративне право та адміністративний процес. Судові та правоохоронні органи. Фінансове право.
- Цивільне та сімейне право і цивільний процес. Господарське право.
- Трудове право і право соціального забезпечення. Аграрне та екологічне право.

Сторінки

Підписатися на RSS - право