право

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність»

Галузь: 

Київський національний лінгвістичний університет
З А П Р О Ш У Є М О

Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність» присвяченій 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка,яка відбудеться 27 лютого 2014 року.
Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заявку на участь за наведеною формою.
2. Тези доповіді для публікації у збірник матеріалів (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
3. Відскановану рецензію або погодження наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у збірнику.

Увага!
- матеріали необхідно надіслати до 25 січня 2014 року
на електронну адресу:
faculty_of_law@mail.ua
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Обсяг – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм).
- Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
- Шрифт - Times New Roman, стиль – Normal. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1.
- Заголовок: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.

ІІI Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Місце та час проведення конференції: м. Миколаїв, 12-13 грудня 2013 р.

прийом матеріалів — до 11 грудня 2013 р.
прийом оплат — до 12 грудня 2013 р.
публікація та розсилка збірників авторам — грудень 2013 р.

Секції конференції

1. Бухгалтерський облік та аудит, статистика
2. Економічні науки та менеджмент
3. Інновації в економіці та управлінні
4. Математичні та інструментальні методи економіки
5. Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації
6. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
7. Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів
8. Сучасний менеджмент і маркетинг
9. Сучасний розвиток і проблеми економічної теорії та практики
10. Фінанси, грошовий обіг і кредит
11. Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право
12. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства
13. Господарське право та господарський процес
14. Державне будівництво та захист конституційних прав громадян

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів»

Галузь: 

Країна: Україна
Місто: Дніпропетровськ
Дедлайн: 21.10.2013
Дата початку: 29.11.2013
Дата закінчення: 29.11.2013
Область наук: Юридичні;
Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

Address:
Академія митної служби України, вул. Дзержинського, 2/4, кімн. 215, м. Дніпропетровськ, 49000

E-mail Оргкомітету:
naukvid@ukr.net

Організатори:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Телефон / Факс:
(0562) 47-18-32

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок складає 100 грн. Він використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних з друкуванням матеріалів конференції.

Планується робота за секціями:

Секція 1. Міжнародні інтеграційні процеси: теоретико- й історико-правове осмислення та реалії минувшини й сьогодення.
Секція 2. Актуальні проблеми розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин.
Секція 3. Розвиток адміністративного та митного права в Україні.
Секція 4. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у сфері забезпечення економічної та митної безпеки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

- матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf”

IV Міжнародна науково-практична конференція "Правові відносини: проблеми теорії і практики" 2013

Галузь: 

Організатор:
Національна академія наук України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Рада молодих вчених.

Тема Конференції:
"Правові відносини: проблеми теорії та практики" Конференція присвячується до 150-ти річчя академіка Всеукраїнської академії наук (Національна академія наук України) О.М. Гуляєва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Про своє рішення взяти участь і тему свого виступу необхідно надсилати на електрону адресу оргкомітету.

Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ПРАВОГЕНЕЗИСУ» (ІХ Прибузькі юридичні читання)

ІІ-а Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну» 2013

Галузь: 

Шановні колеги!
Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує Вас взяти участь у роботі ІІ-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції «ПРИВАТНЕ ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ ПОСТМОДЕРНУ», яка відбудеться 17 травня 2013 року на базі Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» в місті Миколаєві. Взяти участь у конференції, присвяченій обговоренню цих та багатьох інших питань розвитку приватного права пропонується усім, для кого не байдужі зазначені проблеми. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі юриспруденції, співробітники судових і правоохоронних органів України та зарубіжних країн, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, а також студенти і курсанти вищих навчальних закладів з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень. За результатами проведення конференції буде виданий збірник наукових праць учасників цього заходу.
Пропонуються такі тематичні напрямки конференції:
– Теоретико-методологічні орієнтири приватно-правових досліджень в епоху постмодерну;
– Сучасні та традиційні проблеми розвитку приватного права;

НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013», яка відбудеться 20 квітня 2013 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права;
– Конституційне право;

НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013

Международная научно-практическая конференция «Права человека и национальное законодательство: гуманизация права»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Московский центр правовых исследований

приглашает Вас принять участие в конференции

«Права человека и национальное законодательство: гуманизация права»

Международная конференция «Формирование гражданского общества в Российской Федерации и в странах СНГ»

Галузь: 

Фонд развития юридической науки

рад пригласить Вас принять участие в

Международной конференции
«Формирование гражданского общества в Российской Федерации и в странах СНГ»

Сторінки

Підписатися на RSS - право