мистецтвознавство

І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні»

Галузь: 

Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних питань за такими
напрямами:
1. Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.
2. Мистецтвознавчі аспекти дизайну.
3. Нові тенденції розвитку дизайну.
4. Теорія і практика матеріальної художньо-проектної культури.
5. Синтез видів проектно-художньої діяльності: сучасні тенденції.

В рамках заходу передбачається проведення:
 І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні»
(для студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених);
 Круглого столу «Роль дизайнера у формуванні культурно-мистецького середовища».

Планується видання:
 програми І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в
дизайні» (Луцький НТУ);
 збірника матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та
новації в дизайні» (Луцький НТУ).

Час подачі статей і тез: до 25 жовтня 2013 р.
Адреса для надсилання публікацій і тез: design.lutsk@rambler.ru.

ХІІІ Міжнародні Могилянські читання

Галузь: 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник запрошує бажаючих взяти участь у ХІІІ Міжнародних Могилянських читаннях, присвячених темі: "Церква і Музеї. Втрати ХХ століття", що відбудуться 4-5 грудня 2008 року.

Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської, мистецтвознавчої, археологічної, пам'яткоохоронної, музейної справи та музейної педагогіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2008 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 21, корп. 8, або електронною поштою за адресою: lavra2@adsl.com.ua

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

Доповіді обсягом до 5 сторінок форматом А4 (шрифт Тіmes New Roman, 14-й кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад: [2,15], де 2 - порядковий номер в списку використаних джерел, 15 - номер сторінки).

Підписатися на RSS - мистецтвознавство