Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми»

Назва конференції:
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми.

Птн, 25/11/2016

ІІ міжнародна науково-практична конференція “ПЕДАГОГІКА І СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”

Місце проведення Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Шкадінова 72,
м. Краматорськ, Донецька обл. 84313
Телефон 066 1558144
E-mail dya69@mail.ru

Пон, 25/04/2016

Міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України"

Галузь: 

Організатор - Ukrainian Assocoation of Young Farmers and Zhytomyr National University of Agriculture and Ecology.

Метою Міжнародної науково-практичної конференції "Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України" є обмін думками і наукова дискусія щодо вирішення актуальних проблем агробізнесу, перспектив розвитку аграрної освіти та науки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу.

Втр, 17/11/2015

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"

Галузь: 

Інформуємо Вас про те, що у Національному університеті «Львівська політехніка» 19 — 20 вересня 2013 р. відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем формування та реалізації конкурентної політики.
Організатори запрошують науковців, викладачів, аспірантів, представників органів влади, підприємств та організацій до участі у конференції.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
[list]
[*]формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;

VII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку

Галузь: 

VII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

4-5 листопада 2011 р., м. Київ

"Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку економіки України"

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених

«Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

16 - 17 вересня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.

5. Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.

6. Стратегічний менеджмент.

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий періоди в Україні»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ»

17-18 червня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД У ФОРМАТІ MS WORD

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Нові методи самовизначення та виживання у пост кризовому світі: становлення і розвиток.

2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юктури.

3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.

4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.

5. Сутність проблематики суспільного сектору економіки.

6. Підприємництво в ринкових умовах: проблема ефективності.

Підписатися на RSS - Міжнародна науково-практична конференція