менеджмент

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування»

Галузь: 

Напрямки роботи конференції
1. Інноваційні підходи до профорієнтаційної роботи по відбору претендентів до навчання за напрямом «Менеджмент».
2. Використання компетентісного підходу до підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту.
3. Сучасні проблеми модернізації структури навчальних планів підготовки менеджерів на основі функціонального та галузевого підходів.
4. Актуальні питання підвищення якості навчально-методичного комплексу нормативних та варіативних дисциплін в галузі «Менеджмент і адміністрування».

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід»

Галузь: 

У розрізі тематики конференції заплановано такі секції:
1. Інституційно-правове забезпечення розвитку підприємств виробничої сфери;
2. Маркетинг підприємств виробничої сфери;
3. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку логістичного менеджменту підприємств виробничої сфери;
4. Управління розвитком менеджменту підприємств виробничої сфери регіону, країни;
5. Менеджмент знань та кадровий менеджмент як основа ефективного розвитку підприємств виробничої сфери;
6. Напрямки та шляхи вдосконалення менеджменту підприємств виробничої сфери.

XI Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна 2013: Економіка"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Шевченківська весна 2013:Економіка", яка буде проводитися 18-22 березня 2013 року.

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів

Тематичні напрямки:

  1. Економічна теорія;
  2. Фінанси та страхування;
  3. Банківська справа;
  4. Економічна кібернетика;
  5. Міжнародна економіка;
  6. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
  7. Облік, аналіз та аудит;
  8. Економіка підприємства та підприємництво.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:
http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2013 року

Організаційний внесок:

  • для учасників з України - 150 гривень;
  • для іноземців - 25 євро.

Оплата участі:

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи»

Галузь: 

16-17 травня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент соціокультурної діяльності: стан та перспективи».

Напрями роботи конференції:

VI Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Галузь: 

VI Международная научно-практическая конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых

«ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Дата проведения: 25.08.2012г.

Аналитический центр «Экономика и финансы» приглашает Вас принять участие в конференции, ставя целью её проведения, обсуждение и поиск решений актуальных проблем современной экономической науки. Научное развитие и технологический прогресс способствует формированию нового экономического мышления и новых научных теорий. Публикация результатов исследований является чрезвычайно важным инструментом в отображении и мотивации роста научного потенциала. Формируются множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального внимания научной общественности.

В программе конференции планируются секционные заседания по следующим направлениям:

Экономическая теория.
Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).

Международная научно-практическая конференция "Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие"

Галузь: 

Центр экономических исследований Института фундаментальных исследований в рамках мероприятий Научного форума «Политика и общественные науки в условиях глобализации» приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции “Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие”, которая состоится 29-30 июня 2012 года.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты вузов, специалисты-практики.

Перша щорічна науково-практична конференція «Управління ХХІ століття: теоретичні і технологічні аспекти»

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Секції:

IV Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи"

Галузь: 

Організатор: Аналітичний центр "Нова Економіка"

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Міжнародна науково-практична конференція "Методологічні та практичні аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 23 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- моделі розвитку економіки, організацій і управління підприємствами, галузями та комплексами;
- сучасний менеджмент: проблеми та перспективи;
- практичні аспекти менеджменту в ландшафтному дизайні;
- тенденції розвитку індустрії туризму і гостинності;
- фінансовий, інвестиційний та інноваційний менеджмент в економічних процесах;
- інформаційні технології та управління знаннями в соціально-економічних системах;
- маркетингові технології в менеджменті;
- проблеми та перспективи економічного розвитку підприємницьких структур;
- актуальні проблеми правового забезпечення розвитку менеджменту;
- теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку учасника, для публікування тез доповідей - рукопис тез, та сплатити організаційний внесок.
Дорога, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за власний рахунок.

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Фінанси, гроші та кредит.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

Сторінки

Підписатися на RSS - менеджмент