медицина

III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології» - 2016

прийом матеріалів (включно): до 14 жовтня 2016 р.
розміщення електронної версії збірника: до 24 жовтня 2016 р.
розсилання друкованих збірників авторам: до 29 жовтня 2016 р.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Птн, 14/10/2016

Всеукраїнська науково-практична конференція "Біологічні дослідження"

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– експериментальна ботаніка та фізіологія
рослин;
– генетика та селекція рослин;
– ландшафтний дизайн та декоративне
рослинництво;
– зоологія та екологія тварин;
– гідробіологія;
– мікробіологія та вірусологія;
– стійкість та розвиток екосистем;
– анатомія, фізіологія та екологія людини;
– біохімія та молекулярна біологія;
– медична біологія;
– клінічна медицина;
– імунологія;
– біотехнологія;
– історія біології, історія медицини;

Чтв, 10/03/2016

II Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології»

Конференція відбудеться: 27-28 листопада 2015 р.

  • прийом матеріалів (включно): до 27 листопада 2015 р.
  • розміщення електронної версії збірника: до 07 грудня 2015 р.
  • розсилання друкованих збірників авторам: до 12 грудня 2015 р.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Птн, 27/11/2015

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №15 - Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Міжнародна науково-практична конференція «Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
«Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти», яка відбудеться на базі бібліотеки вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

На конференції обговорюватимуться такі питання:

Міжнародна науково-практична конференція "Місце та роль медицини в ХХІ ст."

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 27 березня 2012 року

Мета: здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних, фармацевтичних, ветеринарних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров'я.

Секції:
1. Ветеринарні науки
2. Фармацевтичні науки
3. Клінічна медицина
4. Профілактична медицина
5. Теоретична медицина

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі. Нобхідно:
- заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, в розділі "Конференції" в інформації про конференцію.
- сплатити організаційний внесок
- надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі документи:
а) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
б)відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

Міжнародна електронна науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Между-народной электронной научно-практической конференции «Педагогические, психологиче-ские и медико-биологические проблемы диффе-ренциации нагрузок в физическом воспитании и спорте», которая будет проходить 30 апреля 2010 года в Южно-украинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-ского.

[b] Наукові напрямки: [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства.
2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах.
3. Проблеми відбору та спортивного зміцнення дітей і підлітків.
4. Медико-біологічні та психологічні аспекти спортивного тренування.
5. Організація фізичного виховання і занять спортом осіб з обмеженими можливостями

[b]
Требования к материалам,
представляемым на конференцию[/b]

Объем – 2 – 3 страницы печатного текста фор-мата А4.
Редактор – Microsoft Word 95/97/2000/2003.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, без переносов.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание – по ширине страницы.
Абзацный отступ – 10 мм.

Підписатися на RSS - медицина