культура

V Міжнародна Інтернет-конференція «Людина - Культура - Мистецтво - Творча особистість»

Галузь: 

4-6 лютого 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься V Міжнародна Інтернет-конференція «Людина - Культура - Мистецтво - Творча особистість».

Напрями роботи конференції:

I Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Етнічна культура в глобалізованому світі"

Галузь: 

Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Історичний факультет, Наукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України запрошують взяти участь у I Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова "Етнічна культура в глобалізованому світі".

Пропонуються наступні напрями роботи:

 • Історія розвитку етнографічної науки
 • Регіональні особливості традиційної культури
 • Особливості розвитку етнічної культури порубіжжя
 • Традиції та інновації в культурі етносів
 • Проблеми збереження етнічності

  Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, молдавська, румунська, англійська.

 • Міжнародна наукова конференція: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

  Галузь: 

  12-13квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур».
  Тема цьогорічної конференції: КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
  Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:
  1. Сучасні стратегії ідентичності;
  2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
  3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
  4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
  5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
  6. Топос «Малої Вітчизни»;
  7. Проблеми релігійної ідентичності;
  8. Проблеми політичної ідентичності;
  9. Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
  10. Проблеми ідентичності і культурна традиція
  Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів та ін.
  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

  Галузь: 

  Організатори:

  • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
  • Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
  • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені
  • Володимира Даля (м. Рубіжне) (Україна);
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна);
  • Південноросійський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) (Росія);
  • Інститут філософії, соціології і права (Азербайджан)
  • Університет м. Ніш (Сербія)

  Мета конференції - функціональний аналіз сучасної культури в інформаційному просторі з урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки філософії, етики та естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права.

  Напрямки роботи конференції:

  Філософія, релігія і культура

  1. Онтологія, гносеологія і метафізика інформаційної культури
  2. Духовність в сучасному інформаційному соціумі

  Міжнародна науково-практична конференція "Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва"

  Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

  Напрямки роботи конференції:

  Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

  Підсекції:
  1. Крос-культурна взаємодія: проблеми та шляхи їх вирішення, перспективи, інновації.
  2. Міжнародна політика країн світу: проблеми та перспективи.
  3. Міжнародна міграція - позитивний і негативний ефект.
  4. Феномен туризму та формування ділової (професійної) етики в умовах глобалізації.
  5. Ментальні аспекти дипломатичних взаємин.
  6. Традиції та сучасна ситуація в галузі освіти та культури: інтернаціональний аспект.

  Спеціалізована секція з міжнародної взаємодії східних і слов'янських країн.

  Підсекції:
  1. Гуманізація соціально-економічних відносин в сучасному суспільстві.
  2. Інтелектуально-духовні ідеали сучасного суспільства.
  3. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси.
  4. Методи, які застосовуються країнами для покращення взаємин, і їх ефективність.
  5. Взаємозв'язок соціокультурних та бізнес факторів і їх вплив на ефективність економічного співробітництва між країнами.

  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації"

  Галузь: 

  28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

  Тематичні напрямки:
  1. Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
  2. Українська мова: тенденції розвитку.
  3. Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
  4. Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
  5. Історія та сучасність українського козацтва.
  6. Особливості економічної культури українського народу.
  7. Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.

  Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, Консалтингово-конфліктологічний центр, Міністерство освіти і науки АР Крим.

  До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Для участі у конференції потрібно надіслати до оргкомітету тези та заявку до 21 січня 2011 року.

  Сімнадцята міжнародна конференція «Крим 2010: Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу»

  Галузь: 

  [b] Тема 2010 року: [/b] «Роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури і збереження культурної спадщини в сучасних умовах розвитку суспільства»

  Передбачаються наступні основні напрямки для організації секцій, семінарів, круглих столів та презентацій:
  [list] [*] Світова інформаційна інфраструктура, міжбібліотечна кооперація і проекти міжнародного співробітництва;
  [*] Національні бібліотеки та національні інформаційні ресурси;
  [*] Формування і збереження фондів. Взаємодія бібліотек, книговидавців і книжкового ринку;
  [*] Онлайнові технології, CD-ROM, електронні видання та Інтернет у бібліотеках;
  [*] Електронні бібліотеки та електронні ресурси;
  [*] Автоматизовані бібліотечні системи та інформаційні технології;
  [*] Інформаційне та бібліотечне забезпечення процесів освіти та управління;
  [*] Корпоративні бібліотечно-інформаційні системи, корпоративні технології та бібліотечні консорціуми;
  [*] Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліотечно-інформаційних систем. Бібліографічні формати. Метадані. Стандарти та протоколи обміну даними;
  [*] Бібліотечні кадри, професія та освіта. Розвиток освітніх технологій в епоху інформаційного суспільства;

  ХII Міжнародна наукова конференція «Ільєнківське читання - 2010»

  Галузь: 

  Уважаемые коллеги!

  Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010, которая состоится в г. Киеве 13-14 мая 2010 года.

  [b] Напрямки роботи конференції: [/b]
  [list] [*] Філософія і культура
  [*] Діалектика ідеального
  [*] Про ідолів і ідеалах
  [*] Діалектика і світогляд
  [*] Вчіться мислити замолоду
  [*] Школа повинна вчити мислити
  [*] Проблема людських здібностей
  [*] Ленінська діалектика і метафізика позитивізму
  [*] Сходження від абстрактного до конкретного в науково-теоретичному мисленні
  [*] Про єдність історичного і логічного
  [*] Про роль класичної спадщини в розвитку категорій матеріалістичної діалектики
  [*] Гуманізм та наука
  [*] Про естетичної природі фантазії
  [*] До питання про суперечність у мисленні
  [*] Пекельне полум'я і вогонь думки: атеїстичний гуманізм сьогодні
  [*] Маркс і західний світ
  [*] Гегель і відчуження. Проблема відчуження у філософії Е.В. Ільєнкова
  [*] Біологічне і соціальне в людині
  [*] Що ж таке особистість? [/List]

  Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:
  [list][*] Заявку на участие
  [*] Материалы доклада [/list]

  III Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності»

  Галузь: 

  [b] Шановні колеги! [/b]

  Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» 26 березня 2010 проводить III Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. У складі конференції будуть працювати політолого-соціологічна, філософсько-культурологічна та історична секція.

  Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 26 марта 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 9.30.

  Будет издан сборник тезисов выступлений участников до начала работы конференции.

  Регіональний науково-методичний семінар викладачів музичних дисциплін вищих педагогічних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України

  Галузь: 

  Семінар відбудеться 17 грудня 2009р. на базі Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

  [b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам семінару:[/b]

  [list][*] культура рідного краю – джерело духовного виховання молоді;
  [*] використання творів місцевих авторів у процесі викладання музичних дисциплін;
  [*] основні напрями, форми та методи духовного виховання студентів на заняттях з музичних дисциплін.[/list]

  Сторінки

  Підписатися на RSS - культура