читання

Четверта Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Четвертій Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання 2012", що проходитиме на хімічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Робочі мови конференції: українська та російська.

Форма участі у конференції: усні доповіді тривалістю до 10 хв.

Робота конференції планується в наступних секціях:

  • аналітична хімія;
  • неорганічна хімія;
  • органічна хімія;
  • фізична хімія.

Веб-сторінка конференції: http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/uk/chemread

Контактна інформація: chemread@univer.kharkov.ua.

Важливі дати конференції

on-line реєстрація до 25 березня
прийняття тез доповідей та оплата оргвнесків до 1 квітня
реєстрація учасників 16 квітня
робота секцій 17, 18 квітня
урочисте закриття конференції 19 квітня

МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ П.Є. КАЗАНСЬКОГО

Міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського присвячені пам’яті одного з найвідоміших юристів-міжнародників, життєвий та науковий шлях якого тісно пов’язані з Імператорським Новоросійським університетом.
Одна із фундаментальних праць П.Є. Казанського – «Всеобщие административные союзы государств», – була видана в Одесі та принесла професору славу провідного спеціаліста з міжнародного права. Він розглядав міжнародне право з нових позицій як право міжнародного управління, підкреслюючи, що в міжнародних відносинах поряд з державами беруть участь і так звані міжнародні спільності, під якими розумілися всесвітні християнські церкви та інші об'єднання індивідів. Виходячи з оригінальної в той час ідеї про єдність міжнародного публічного та міжнародного приватного прав, вчений вважав, що міжнародне право регулює широке коло різноманітних за характером правовідносин: між державами; державами і спільнотами; між державою і громадянином іншої держави; між фізичними особами, які є громадянами різних держав.

«Генезис публічного права: від становлення до сучасності» (VI-ті Прибузькі юридичні читання)

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція відбудеться 26-27 листопада 2010 року на базі навчального центру ОНЮА в місті Миколаєві. Мета даного заходу полягає в проведенні дискусії з питань основних етапів становлення, сучасного стану і перспектив розвитку публічного права. Під час наукового форуму планується сформулювати пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства з метою створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін.

Підписатися на RSS - читання