Жежнич П. І. Часові бази даних: моделі та методи реалізації

ДолученняРозмір
Image icon Obkladynka.gif8.76 КБ

Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда обкладинка.
ISBN:978-966-553-679-6

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему оптимального врахування фактора часу при організації реляційних баз даних. Розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено метамоментну модель часу та модель предметної області, яка моделюється базою даних в часі, часово-реляційну модель даних та часово-реляційні операції над даними, а також методи їхньої реалізації за допомогою реляційних баз даних та XML-технологій, методи та алгоритми оптимізації часових баз даних для покращання часу доступу до даних, методи розширення діаграмних інструментів для проектування часових баз даних.
Для спеціалістів з проектування та розроблення інформаційних систем, баз та сховищ даних як локального характеру, так і у World Wide Web, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Нечасові моделі даних і СКБД.
Розділ 2. Часові моделі даних і СКБД.
Розділ 3. Поняття часу у базах даних.
Розділ 4. Класифікація елементів предметної області за відношенням до часу.
Розділ 5. Узагальнена часово-реляційна модель даних.
Розділ 6. Часові функціональні залежності даних.
Розділ 7. Часова реляційна алгебра.
Розділ 8. Реалізація операцій над часовими відношеннями за допомогою реляційної алгебри.
Розділ 9. Оптимізація часових баз даних.
Розділ 10. Проектування часових баз даних.
Розділ 11. Побудова інформаційних систем на основі часових баз даних.
Розділ 12. Побудова часових баз даних за допомогою XML.
Розділ 13. XTQML – XML мова розмітки часових запитів і даних.
Розділ 14. Інформаційно-аналітична система “Деканат”.
Висновки. Список літератури.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: