Запрошуємо істориків до публікації у фаховому виданні "Наукові праці історичного факультету Запорізького НУ"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо істориків до публікації у XXXVIII випуску фахового видання "Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету". Збірник включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ. Статті збірника прирівнюються до публікацій у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз відповідно до вимог наказу МОН України. Уся інформація щодо умов публікації на сайті видання www.istznu.org