XII Міжнародна науково-практична конференція «Ключові інструменти організації людського співжиття: економіка і право»

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Конференція присвячена: менеджменту, економічним і юридичним наукам.
Останній день подачі заявки - 24 жовтня 2011

Організатори Конференції:

 1. Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Великобританія);
 2. Всеукраїнський Академічний Союз (Україна);
 3. Національний болонський центр (Україна);
 4. Міжнародний торгово-промисловий союз (Великобританія);
 5. Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США).

Міжнародний організаційний комітет конференції:

 • Житнігор Борис (Україна),
 • Леонід Купрейчик (Росія),
 • Анатоль Тім (США),
 • Джордж Джорджіо (Великобританія),
 • Сергій Сердечний (Австралія),
 • Лукас Стрейкер (Бельгія),
 • Стівенс Годвінт (Великобританія),
 • Томас Морган (Великобританія).

Робочі мови: англійська, російська, українська.
Форма проведення конференції: заочна. Дана форма проведення конференції не вимагає особистої присутності учасника на конференції. З метою ознайомлення учасників конференції, а також інших зацікавлених осіб з науковими роботами, представленими на конференції, статті та коротка інформація про авторів будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com. Участь у конференції -це не тільки надання свого наукового доробку, а й ознайомлення з роботами інших учасників.
Конференція пройде одночасно у 2 містах: Лондон (Великобританія), Київ (Україна).

За підсумками конференцій публікуються збірки матеріалів конференції - залежно від кількості відповідних матеріалів: за галузями, зведені (по суміжних науках), загальні збірники з тематичною градацією. Загальні дані в збірнику публікуються англійською мовою, дані автора і наукові роботи друкуються у збірнику без попередньої вичитки коректора, на мові оригіналу. Збірнику присвоюються Міжнародні стандартні номери (ISBN) і індекси ББК.

Для кожного учасника оформлюється спеціальний сертифікат на англійській мові. За рішенням організаторів та членів редколегії, автори найкращих статей удостоюються спеціальних дипломів (золотий, срібний, бронзовий).

За підсумками року проведення конференцій, найбільш активні автори, а також автори найбільш якісних робіт нагороджуються спеціальним медалями та цінними призами.

Засобами поштового зв'язку учасникам конференції відправляються збірники матеріалів, сертифікати, індивідуальні дипломи та призи.

Умови участі

Конференція пройде з 27 жовтня по 1 листопада 2011 р.

Пакет документів, необхідний для участі:

Для мешканців України:

 1. Заявка (обов'язково) і основний матеріал конференції з усією супутньою інформацією (відповідно до вимоги оформлення матеріалу);
 2. Електронна копія квитанції про оплату участі у конференції (однією платіжкою).

Для мешканців зарубіжних країн:

 1. Заявка (обов'язково) і основний матеріал конференції з усією супутньою інформацією (відповідно до вимоги оформлення матеріалу);
 2. Електронна копія квитанції про оплату участі у конференції (за умови публікації статті та / або замовлення учасником конференції пересилання поштою збірника матеріалів конференції та сертифіката її учасника (однієї платіжкою)).

Заявку та наукову роботу необхідно переслати на електронну пошту office@icp-ua.com до 24 жовтня, а копію квитанції - до початку конференції.

Вимоги до оформлення
Стаття може бути написана однією з робочих мов конференції. Текст статті та коротка інформація про автора будуть представлені в інтернеті на сайті www.icp-ua.com.
Текст статті, список літератури і всю необхідну інформацію про автора (авторів) необхідно пересилати на електронну адресу: office@icp-ua.com у вигляді одного текстового файлу *. doc вкладеного в лист з позначкою «для участі у конференції».
Статті, які не відповідають установленим правилам оформлення, не будуть включені в програму конференції, а також опубліковані у збірнику.
Термін публікації матеріалів складає 2 місяці з моменту завершення конференції.

Вимоги до оформлення

 1. Обсяг статті, включаючи ілюстрації і таблиці, повинен бути 3 - 7 сторінок машинописного тексту;
 2. Формат паперу: А4 - 210х297 мм.;
 3. Поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу - по 20 мм.;
 4. Шрифт - Times New Roman;
 5. Розмір шрифту (кегль) - 12 pt.;
 6. Міжрядковий інтервал - півтора;
 7. Вирівнювання тексту - по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати);
 8. Відступ першого рядка (тобто абзац) - 10 мм.;
 9. Скорочення слів (крім загальноприйнятих - скорочення математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються;
 10. Кожну ілюстрацію до роботи необхідно надсилати окремим файлом на електронну адресу: office@icp-ua.com. Ілюстрації бажано надсилати чорно-білі, тому що в збірці вони будуть опубліковані у чорно-білому варіанті. Якість опублікованій ілюстрації безпосередньо залежить від надісланого Вами оригіналу.
 11. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки.
 12. Внутрішньотекстові виноски публікуються в збірнику, але не розміщуються на сайті.

Послідовність розміщення матеріалу в рукописі

У 1-му рядку слід надрукувати УДК (за наявності) - вирівнювання по лівому краю аркуша, без відступу, шрифт напівжирний прямій.
2-й рядок залишається вільним.
У 3-му рядку друкується назва статті - шрифт напівжирний прямий, всі букви заголовні, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).
4-й рядок залишається вільним.
У 5-му рядку друкується прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення) автора із зазначенням (через кому) наукового ступеня, вченого звання (необхідно використовувати загальноприйняті скорочення) або іншого статусу автора (докторант, аспірант, здобувач, науковий співробітник, студент і ін .) - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).
У 6-му рядку друкується назва організації, в якій автор навчається або працює – шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).
У 7-му рядку (при необхідності) друкується прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення) співавтора із зазначенням (через кому) наукового ступеня, вченого звання (необхідно використовувати загальноприйняті скорочення) або іншого статусу співавтора (докторант, аспірант, здобувач, науковий співробітник, студент і ін.) – шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).
У 8-му рядку (при необхідності) друкується назва організації, в якій співавтор навчається або працює – шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).
9-ий і 10-ий рядки залишаються вільними.
У 11-му рядку друкується анотація мовою статті – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив, слово «Анотація» писати не треба.
Ключові слова (від 5 до 10 слів) друкуються під анотацією, без пропуску рядка – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив.Для написання словосполучення «Ключові слова:» використовувати шрифт курсив, напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом.
Далі друкується анотація англійською мовою – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив, слово «Annotation» не писати.
Потім, без пропуску рядка, друкуються ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів) – вирівнювання по ширині аркуша (з відступом), шрифт курсив.Для написання словосполучення «Keywords:» використовувати шрифт курсив, напівжирний, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом.
Після анотації один рядок залишається вільним.
Далі друкується текст статті (від 3 до 7 сторінок).
Після тексту статті один рядок пропускається.
У наступному рядку друкується (з відступом) слово «Література:», шрифт напівжирний, прямий, вирівнювання по ширині листа, з відступом.Після нього ставиться двокрапка.
Під словом «Література:», без пропуску рядка, перераховуються використані в роботі літературні (і електронні) джерела – вирівнювання по ширині, з відступом (10 мм). Джерела в списку літератури нумеруються в порядку цитування їх у тексті; номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках, наприклад: [1] або [2, 3, 4, 5]; якщо це необхідно, то з зазначенням конкретних сторінок, наприклад: [7, с.23-27] або [3, с.43-45; 5, с.268].Знаки пунктуації ставляться після квадратних дужок.

З нової сторінки друкуються відомості про автора (авторів) статті мовою статті й англійською мовою:

 1. П.І.Б. автора (без скорочень);
 2. вчений ступінь, вчене звання (або: аспірант, здобувач та ін);
 3. назва (без скорочень), адреса та телефон організації, в якій автор навчається і / або працює;
 4. контактна інформація для отримання збірки: домашня адреса (з обов'язковим зазначенням поштового індексу), телефон (з обов'язковим зазначенням телефонного коду міста), мобільний телефон і e-mail автора.

У разі відсутності в автора можливості перевести анотацію свого матеріалу на англійську мову, цю роботу, за додаткову плату, здійснює перекладач нашої організаці.