Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

3-5 листопада 2009 року у Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу".

Робота секцій конференції спрямована на розгляд таких питань:

1. Проблеми та суперечності формування інтегрованого європейського освітянського простору.
2. Система якості освіти України в контексті вимог Болонського процесу.
3. Багаторівнева система освіти Європи та України: можливості гармонізації та оптимізації.
4. Науково-технічний та інноваційний вимір сучасної освіти.
5. Конкурентоспроможність ВНЗ України в системі інтегрованої освіти.
6. Студентське самоврядування і Болонський процес - студентська секція.
7. Соціально-економічні аспекти запровадження положень Болонського процесу.
8. Стан та шляхи розвитку вищої технічної освіти в контексті Болонського процесу.

Матеріали слід надсилати до 25 вересня винятково на електронну адресу nmetod@univ.kiev.ua.