Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених “Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем”

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра практики мовлення та інформаційних технологій запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем”

Конференція відбудеться 14 травня 2009 р. Реєстрація в головному корпусі інституту 14 травня з 9 до 11 години за адресою: вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл.

У роботі конференції плануються такі секції:

1. Динамічні процеси в лексичній системі англійської мови.
2. Текст як об’єкт лінгвостилістичного та лінгвопрагматичного аналізів
3. Проблеми функціональної граматики.
4. Прагматика та семантика дискурсу.
5. Формування лінгвістичної і соціокультурної компетенції у прикладному аспекті.
6. Новітні технології у навчанні іншомовній комунікації.
7. Фонетичний аспект дискурсу: сегментний та суперсегментний рівень.
8. Авторський стиль та переклад.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.
Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Вимоги до оформлення матеріалів:

• обсяг – 3-5 стор., формат А4, нумерація сторінок олівцем на звороті
• інтервал – 1,5
• шрифт № 14 Times New Roman
• поля – 2 см з усіх сторін
• прізвище, ім’я (повністю) друкуються у верхньому правому кутку (напівжирним курсивом)
• назва навчального закладу нижче прізвища (напівжирним курсивом)
• назва статті через інтервал відцентровано жирними великими літерами
• список літератури друкується після статті через інтервал за алфавітом
• посилання на літературу друкується в тексті статті у квадратних дужках [3; с. 22-23]
Статті надсилати у друкованому вигляді і на дискеті або диску в редакторі Word для Windows до 10 квітня 2009 року.

Проживання та харчування за власні кошти. При реєстрації учасники мають сплатити організаційний внесок (участь у конференції, організаційні витрати на публікацію тез у збірнику) у розмірі 30 грв.

Заявки, матеріали до друку, 2 конверти просимо надсилати на адресу: Бельмаз Ярослава Миколаївна, вул. Рудакова, 25, ГДПІІМ, м. Горлівка, Донецька обл., 84626. Тел.: 80506271244: e-mail: belmaz@rambler.ruЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. .

Заявка на участь у конференції

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Посада, науковий ступінь, вчене звання
Повна назва ВНЗ
Назва доповіді
Секція
Домашня адреса
Необхідність житла