Всеукраїнська наукова конференція: "Методологія політичної науки"

Галузь: 

Місце події: 

Шановні коллеги!
Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 11-12 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

Пленарне засідання.
І - Секційна робота.
ІІ - Планується робота таких секцій:
1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)
- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)
- біхевіористський (20-70-ті рр.)
- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)
2. Принципи, закони та категорії політичної науки.
3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.
- роль політичної науки в формуванні громадянськості
- проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.
- Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.
4. Політологія як наука та навчальна дисципліна.

ІІІ - Круглий стіл.

За результатами наукової конференції планується видання збірника матеріалів. Для участі у конференції необхідно до 11 листопада 2008 року надіслати оргкомітету заявку, довідку про автора та тези в обсязі до 3 сторінок.

Науковий вісник буде видаватися на основі виступів учасників конференції, під час якої вони можуть подати статтю в обсязі до 10 сторінок.

Адреса проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, Львів, 79000