ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» м. Запоріжжя, 13 березня 2010 р.

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ»

м. Запоріжжя, 13 березня 2010 р.

Загальна інформація

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду проблем діючого законодавства України та способів їхнього вирішення з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

Дата проведення: 13 березня 2010 р.

Місце проведення: Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради, 69000, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49.

До участі в всеукраїнській конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ України, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

• Історія та теорія держави та права, філософія права;
• Конституційне право, міжнародне публічне право;
• Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
• Господарське право та процес;
• Трудове право, право соціального забезпечення;
• Екологічне, земельне, аграрне право;
• Адміністративне, фінансове, інформаційне право;
• Кримінальне право, криміналістка, кримінально-виконавче право;
• Кримінальний процес, криміналістика;
• Міжнародне публічне та приватне право.

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі всеукраїнській конференції мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 27 лютого 2010 року наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Zayavka, для тез – Tezy, підтвердження сплати організаційного внеску – Vnesok
Наприклад: Tishenko_Zayavk, Tishenko_Tezy, Tishenko_Vnesok
Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

Вимоги до тез доповіді

• Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:
Пріоритети реформування податкового законодавства України

• Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.
Наприклад:
Тищенко Олена Павлівна,
студентка юридичного факультету Дніпропетровського національного університету
• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с.89].
• Обсяг тексту: до 4 сторінок.

Фінансові аспекти

Організаційний внесок становить 50 грн. Усім учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції. У разі заочної участі у конференції збірник надсилається на другий день після проведення конференції на поштову адресу учасника, вказану у заявці, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.
Учасники конференції не забезпечуються харчуванням та проживанням. Під час пленарних засідань конференції учасники зможуть взяти участь у кава-брейк.

Порядок сплати реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 КБ «ПриватБанк»
• МФО 305299
• код ОКПО 14360570
• Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4130 5140 8331 3572 Сопін Артем Станіславович
Найближче до Вас відділення КБ «ПриватБанк» у Вашому місті можна переглянути за цим посиланням: http://www.privatbank.ua/html/d6a_1_1u.html

Зразок оформлення заявки

Заявка на участь у конференції

Відомості про учасника:

1. Прізвище, Ім’я, По батькові
2. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається доповідач
3. Назва факультету, курс (рік навчання)
4. Тема доповіді
5. Домашня адреса, індекс
6. Контактний телефон
7. Електронна адреса
8. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні)

Координати організаційного комітету

Запорізька міська громадська організація «Істина»
Телефон: 098 050 70 89
Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com
Сайт: www.istina-zp.org.ua
Skype: istina-zp
ISQ: 556444855