ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» м. Запоріжжя, 20 березня 2010 р.

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

м. Запоріжжя, 20 березня 2010 р.

Дата проведення: 20 березня 2010 р.
Місце проведення: Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради, 69000, м. Запоріжжя, вул. Патріотична 49.
До участі в всеукраїнській конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці психологічних факультетів ВНЗ України, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері психології.

Реєстрація

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі всеукраїнській конференції мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 5 березня 2010 року наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Zayavka, для тез – Tezy, підтвердження сплати організаційного внеску – Vnesok
Наприклад: Tishenko_Zayavka
Tishenko_Tezy
Tishenko_Vnesok
Електрона адреса: psihology.conference.istina@gmail.com

Вимоги до тез доповіді

• Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

Психологія афективної поведінки особистості
• Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.
Наприклад:
Ващенко Олена Павлівна,
студентка факультету психології Дніпропетровського національного університету
• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с.89].
• Обсяг тексту: до 4 сторінок.

Фінансові аспекти:

Організаційний внесок становить 50 грн. Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції. У разі заочної участі у конференції збірник надсилається на другий день після проведення конференції на поштову адресу учасника, вказану у заявці, при відсутності додаткової плати за поштову пересилку збірника.

Учасники конференції не забезпечуються харчуванням та проживанням. Під час пленарних засідань конференції учасники зможуть взяти участь у кава-брейк.

Порядок сплати реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 КБ «ПриватБанк»
• МФО 305299
• код ОКПО 14360570
• Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4130 5140 8331 3572 Сопін Артем Станіславович

Найближче до Вас відділення КБ «ПриватБанк» у Вашому місті можна переглянути за цим посиланням: http://www.privatbank.ua/html/d6a_1_1u.html

Робота конференції проводиться у наступних секціях:
(прохання у заявці зазначити секцію, до якої відносяться Ваші тези)

• Соціальна педагогіка та соціальна психологія
• Психологія праці та управління
• Медична психологія
• Індустріально-організаційна психологія
• Економічна психологія
• Вікова психологія
• Практична психологія
• Психологія сімейних відносин

Координати організаційного комітету:

Запорізька міська громадська організація «Істина»
Телефон: 066 783 00 85
Електронна адреса: psihology.conference.istina@gmail.com
Сайт: www.istina-zp.org.ua