VІІ Всеукраїнської науково- практична конференція «Біологічні дослідження – 2016» для молодих учених і студентів

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 10 Березень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні Колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у VІІ Всеукраїнської науково- практична конференція «Біологічні дослідження – 2016» для молодих учених і студентів, яка відбудеться 10-11 березня 2016 року у місті Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

  Робочі мови конференції:
 • українська
 • російська
 • англійська
  Напрями роботи конференції:
 • експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
 • генетика та селекція рослин;
 • ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
 • зоологія та екологія тварин;
 • гідробіологія;
 • мікробіологія та вірусологія;
 • стійкість та розвиток екосистем;
 • анатомія, фізіологія та екологія людини;
 • клінічна медицина;
 • біотехнологія;
  Вимоги до оформлення матеріалів:
 • Обсяг тез – 2–3 стор.
 • Текстовий редактор Microsoft Word, формат А-4.
 • Шрифт Times New Romans, розмір кеглю 14.
 • Поля по 2 см з усіх сторін.
 • Абзацний відступ 1,25, міжрядковий інтервал 1.
 • Символи із гарнітури Symbol.
 • Вирівнювання тексту по ширині.
 • Кегль шрифту для заголовку статті – напівжирний, усі літери великі.
 • Кегль шрифту для прізвища автора та місця його роботи/навчання – напівжирний, курсив.
 • Бібліографія оформлюється відповідно до вимог (Бюлетень ВАК України №5 за 2009 р.).
 • Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела.
 • Всі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

Вартість публікації у збірнику становить 30 грн. за кожну сторінку формату А4 (ступінь заповнення останньої сторінки не менше 75 %).

  Для участі у роботі конференції просимо до 20 січня 2016 року надіслати:
 • заявку учасника конференції,
 • текст тез,
 • від скановану квитанцію про сплату вартості публікації з поміткою «Біологічні дослідження – 2016» на електронну пошту:
  bio-2016@ukr.net

Контакти:
10008, Україна, м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40,
Житомирський державний університет
імені Івана Франка
природничий факультет
Завідувач кафедри екології та природокористування,
д.б.н. Гарбар Олександр Васильович
Доцент кафедри екології та природокористування,
к.б.н. Уваєва Олена Іванівна
тел: 096 720 75 79
е-mail: bio-2016@ukr.net