Відкрита загальноінститутська конференція, присвячена 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

оголошує

відкриту загальноінститутську конференцію, присвячену 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, яка відбудеться 1 жовтня 2009 року.

На конференції планується робота за наступними напрямками:

1. Педагогіка та психологія.
2. Методика викладання першої та другої іноземної мови.
3. Методика викладання літератури.
4. Методика викладання української та російської мови.
5. Актуальні проблеми загального та типологічного мовознавства.
6. Актуальні проблеми германістики.
7. Актуальні проблеми романістики.
8. Актуальні проблеми україністики.
9. Актуальні проблеми русистики.
10. Актуальні проблеми теорії та практики перекладу.
11. Актуальні проблеми теорії літератури.
12. Українська, російська та зарубіжна література.
13. Історія та філософія.
14. Охорона здоров’я, валеологія та фізичне виховання.

До участі у конференції запрошуються викладачі та аспіранти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, а також науковці, чия доля тим чи іншим чином пов’язана з інститутом (люди, які в минулому навчались або працювали у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов).
Для участі у конференції до 01.06.09 треба надати методисту наукової частини навчально-наукового відділу (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ауд. 41, Рудакова, 25, м. Горлівка Донецької області, 84626) або на електронну пошту ludatkach@rambler.ruЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. наступні документи:

1. Заявка на участь за формою
(для викладачів та аспірантів ГДПІІМ)

а. ПІБ.
б. Науковий ступінь та звання.
в. Посада та кафедра.
г. Назва доповіді.
д. Напрямок роботи (за списком, наведеним вище).

(для гостей)

а. ПІБ.
б. Науковий ступінь та звання.
в. Місце роботи
г. Посада.
д. Роки роботи або навчання у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов. Для тих, хто працював у інституті – посада та кафедра, для тих, хто навчався – факультет та спеціальність.
е. Назва доповіді.
ж. Напрямок роботи (за списком, наведеним вище).

2. Тези доповіді обсягом до 4 сторінок тексту (у роздрукованому вигляді та на дискеті /електронною поштою/, шрифт 14, інтервал 1,5, мова будь-яка з тих, що вивчається у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2,5см, праворуч – 1 см; абзац – 1,25 см. На першому рядку у правому кутку сторінки ініціали та прізвище автора, нижче – посада, назва кафедри та навчального закладу, посередині сторінки – назва роботи).
3. Благодійний внесок у розмірі 20 грн.

Телефон для довідок +38-06242-4-69-80.