VI Міжнародна науково-практична конференція "Біотехнологія-2008"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Біотехнологія-2008", яка відбудеться 11-13 листопада 2008 року в Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ)

На конференції планується зробити аналіз сучасного стану фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біотехнології в Україні та світі, визначити найбільш актуальні проблеми клітинної та генетичної інженерії мікроорганізмів, рослин та тварин, розглянути досягнення і перспективи у розробці та впровадженні біотехнологій у мікробіологічній, харчовій, фармацевтичній промисловості, аграрному секторі, медицині, у вирішенні екологічних проблем. Окрема увага буде приділена обговоренню актуальних проблем підготовки фахівців у галузі біотехнології.

Наукова програма конференції включає пленарні і секційні доповіді за наступними напрямами:

1. Промислова і фармацевтична біотехнологія

2. Аграрна біотехнологія

3. Молекулярна біотехнологія

4. Екологічна біотехнологія

Офіційні мови конференції - українська, російська, англійська, німецька. Тези доповідей конференції будуть видані окремим збірником.

Проїзд
до Українського державного хіміко-технологічного університету:
# від залізничного вокзалу м.Дніпропетровська - трамваєм № 1 або маршрутним таксі № 101, 109, 146 до зупинки "Нагорний ринок"
# від аеропорту - маршрутним таксі №109 до зупинки "Нагорний ринок"
(Прохання придбати наперед квитки на зворотний проїзд)

Вимоги до оформлення тез:
Тези (1-2-сторінки) друкуються в двох екземплярах, один з яких повинен бути підписаний всіма авторами. Текст тез друкується в текстовому редакторі "Microsoft Word 7.0, 8.0" на одній стороні стандартного листа А4 (210х297мм), шрифт Times New Roman, 12 пт, інтервал одинарний. Поля: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 10 мм.
До тез додається дискета (3,5) або диск (CD), на яких міститься файл, названий по першому автору.
Матеріали потрібно надіслати до 1 жовтня 2008 року.

Приклад оформлення тексту тез:

Назва секції
НАЗВА ТЕЗ
П.І.Б.
Назва установи, місто, країна, e-mail
Текст тез

Заявку, тези доповідей і дискети просимо направити до 1 жовтня 2008 року за адресою:

49005, Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 8, УДХТУ,
каф. біотехнології та БЖД

Електронний варіант тез необхідно направити по e-mail:
E-mail: biotech_ugxtu@mail.ru
Телефон:
(0562) 68-21-55, (0562) 47-05-65
Телефон/факс (0562) 47-33-16