Сучасні педагогічні технології в освіті

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Сучасні педагогічні технології в освіті

Тезисы конференции:

http://archive.kpi.kharkov.ua/BrowseBySubject/115/