СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ КАФЕДРИ У СОЦІАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КОМУНІКАЦІЙ

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах залежить від місця навчання та його якості. Володіння знаннями та інформацією визначає успішність ділової діяльності та бізнесу, підтримання загального порядку в суспільстві та розвиток комунікацій у ньому. Позитивний інформаційний образ кафедри формується за допомогою соціальних комунікацій у віртуальному середовищі.

  • Електронна енциклопедія «Львівської політехніки» – енциклопедія на основі технології wiki, де відображено всю інформацію про університет та його кафедри. Ця система допоможе як абітурієнту, так і студенту та викладачу, оскільки надасть відомості про склад та діяльність кафедри.
  • Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених, яка використовується для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок. Ця система дозволить науковцям з кафедри та студентам ділитись новими здобутками і буквально бачити, чи цікаве та актуальне це дослідження.
  • Facebook – використовує технологію миттєвого поширення інформації, що дозволяє більшому числу користувачів побачити актуальну новину. Інформаційний образ кафедри тут формується за допомогою сторінки, яку зможуть наповнювати викладачі, групи, де викладачі та студенти співпрацюватимуть та окремого користувача, де інформацію творитиме кожен студент. Ефективним прийомом буде запрошення на тематичні зустрічі.
  • LinkedIn – соціальна бізнес-мережа, основним призначенням якої є пошук нових бізнес-можливостей, кращої роботи, клієнтів, постачальників послуг, експертів та партнерів. Ця система дозволить знайти кваліфікованого спеціаліста для кафедри, а також популяризуватиме кафедру в діловому й бізнес-середовищі, допоможе зарекомендувати найкращих випускників кафедри і забезпечить їх роботою по професії, сприятиме пошуку закордонних партнерів.
  • Веб-сайт університету надає загальну інформацію про кафедру, але більш вичерпну відповідь можна отримати на персональному сайті кафедри, також корисним буде сайт інституту/факультету. Ця інформація про перспективні напрямки, спеціальності та здобутки випускників стимулюватиме вибирати навчання на кафедрі.
  • Також позитивний інформаційний образ кафедри може формуватись за допомогою рекламних матеріалів у вигляді візиток, оголошень, флаєрів, листівок та газети. Окрім цього можна проводити цікаві тематичні зустрічі та комунікувати неформально. Це допоможе потенційному вступнику обрати професію.
 • Способи взаємодії з середовищем комунікації:
  Викладачі дописують у: Студенти дописують у:
  Електронна енциклопедія «Львівської політехніки» -
  Academia.edu Academia.edu
  Facebook Facebook
  LinkedIn LinkedIn
  Веб-сайт університету -
  Рекламні матеріали і зустрічі -

  Для створення позитивного інформаційного образу кафедри повинні взаємодіяти всі вище згадані системи комунікації. Професійна команда або окремий підрозділ університету має бути створений для надавання вичерпної, своєчасної та актуальної інформації на кожен конкретний запит користувача віртуальних спільнот університету. Це допоможе зекономити час на проведення профорієнтації, полегшити пошук вступників чи спеціалістів та максимально використовувати новітні технології у PR.

  Соціальні комунікації